A tizennégy segítőszent tisztelete

tizennégy segítőszent (lat. Quatuordecim Auxiliatores, Quattuordecim Advocati, ném. Vierzehn Nothelfer) a Krisztus utáni első századok keresztény vértanúi, akiket együtt hívnak segítségül. A tradíció szerint ők a haláluk előtt ígéretet kaptak Istentől, hogy a hozzájuk fordulókat nagy bajokban megsegíthetik. A tizennégyes szám talán az apostolokra utal (a tizenkettő + Pál és Barnabás), akik közbenjárását együttesen is kérték.

Tiszteletük a 13-15. században terjedt el először német nyelvterületeken illetve az azokkal szomszédos országokban. Ebbe a 14-esbe időnként és területenként olykor más-más vértanúkat soroltak.

Ákos: a halálfélelemben;

Balázs: a torokgyíkban és egyéb torokbajokban;

Borbála: az utolsó szentségek felvételében hatalmas pártogó;

Cirjék: a pokoli kígyó incselkedései ellen;

Dénes: a lelkiismeret nyugtalanságában;

Egyed: a gyónásban érzett álszégyen;

Euszták: a reménytelen helyzetekben;

Erazmus: az altest fájdalmaiban;

Szent György: a hite elleni kételyekben;

Katalin: a bűnbánók megtérését késleltető akadályok ellen;

Kristóf: az veszedelmei ellen;

Margit: a veszélyben forgó szülő asszonyok védelmében;

Pantaleon: minden betegségben;

Vitus: a szemérem elleni kísértésekben.

Egyes területeken Dénes helyett Miklós püspök, Erazmus helyett Lénárd, Euszták helyett Hubert, Pantaleon helyett Rókus, bármelyikőlyük helyett Libérius szerepelhet a segítőszentek között. Itáliában 15. segítőszentként Magnus, másutt György mellett Sebestyén és Mór, Pantaleon mellett Lukács, Kozma és Damján jelenik meg. Ünnepük július 12-én van.

Hogyan kérd segítségüket?

Olvasd el hangosan litániájukat, amikor úgy érzed, hogy segítségre van szükséged.

Szent György, te az üldözöttek bátor védelmezője, hatalmas pártfogó a hit elleni kételyekben – könyörögj érettünk!

Szent Balázs, te a hízelgés és fenyegetőzés állhatatos meggyőzője, hatalmas pártfogó a torokbajokban – könyörögj érettünk!

Szent Erazmus, te iszonyú ütlegeknek alázatos elszenvedője, hatalmas pártfogó az altest fájdalmaiban – könyörögj érettünk!

Szent Pantaleon, te nagy orvos és vértanú, Jézus szent nevének erejéért hatalmas pártfogója minden betegnek, ki ájtatosan fohászkodik: Jézus, Mária – könyörögj érettünk!

Szent Vitus, te hősies legyőzője a leggyalázatosabb csábítóknak, hatalmas pártfogója az ifjaknak, a szemérem elleni kísértésekben – könyörögj érettünk!

Szent Kristóf, te alázatos szolgája a segély nélküli vándoroknak, hatalmas pártfogó a tűz, jég, éhség, döghalál és a gonoszlélek támadásai ellen, halálunk óráján – könyörögj érettünk!

Szent Dénes, te az isteni sugallatoknak gyors követője, hatalmas pártfogó a lelkiismeret nyugtalanságában – könyörögj érettünk!

Szent Cirjék, te a gonoszlélek hatalmas kiűzője, hatalmas pártfogó a pokoli kígyó incselkedései ellen – könyörögj érettünk!

Szent Akácius, te alázatos elszenvedője szégyenteljes ütéseknek, hatalmas pártfogó a kínteljes aggodalomban, mely olykor a halál előtt jelentkezik – könyörögj érettünk!

Szent Euszták, te a legváltozatosabb végzetnek türelmes elviselője, hatalmas pártfogó a legzavartabb bonyodalmakban – könyörögj érettünk!

Szent Egyed, te a mezíteleneknek jótékony felruházója, hatalmas pártfogó az álszégyen ellen a gyónásban – könyörögj érettünk!

Szent Margit, te állhatatos megvetője a pogány vőlegénynek, hatalmas pártfogója az asszonyoknak, kiknek élete gyermekük életével együtt veszélyben forog – könyörögj érettünk!

Szent Katalin, te a bálványimádás dőreségének értelmes legyőzője, hatalmas pártfogója a bűnbánóknak a megtérés útján

Szent Borbála, te a leggyengédebb földi érzelmeknek hősies megvetője, hatalmas közbenjáró az utolsó szentségek fölvételére

Könyörögj érettünk. Ámen.

Forrás: Internet, Wikipedia, Katolikus Lexikon 

Létrehozva 2021. július 23.