A Szentlélek ajándékaiért

Szentlélek, isteni Védelmező, kérlek, kapcsold szívemet örökre Jézushoz a szeretet azon kötelékével, amellyel Te az Atyát és a Fiút egyesíted.

A Szentlélek ajándékaiért

Szentlélek Úristen, ki a bérmálás szentségében hét ajándékoddal reám szálltál, áraszd el, könyörgök, ma újra szívemben bőséges kegyelmedet; töltsd el égi adományaiddal, gyullaszd föl benne isteni szereteted tüzét, ki egykor égő nyelvek alakjában szálltál az apostolokra és hívekre.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, a bölcsesség lelke, taníts, buzengem arra, hogy mindenekelőtt mindenben és mindenkor előbb az Isten országát és az igazságát keressem aztán rendületlen bizalommal várjam az Istentől, hogy a többit is, amire szükségem van, meg fogja nekem adni.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, az értelem lelke, taníts és buzdíts engem arra, hogy jól megértsem, mily kevésbé kell venni mindazt, ami emberi, földi és mulandó mily nagyra kell becsülnöm mindazt, ami isteni, mennyei és örökkévaló. Jöjj el, Szentlélek Úristen, a tanács lelke, taníts és buzdíts engem arra, hogy minden dolgomat úgy végezzem, hogy a veszedelmeit kikerüljem, és Isten és emberek előtt kedvességben növekedjem.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, az erősség lelke, taníts és buzdíts engem arra, hogy egész világéletemben a végső leheletemig állhatatosan megmaradjak a jóban, és hogy az igazság útján elém gördülő akadályokat elszánt bátorsággal legyőzzem. Jöjj el, Szentlélek Úristen, a tudomány lelke, taníts és buzdíts engem arra, hogy a szentek nyomdokait kövessem és a lelki tökéletességhez segítő ismeretekre szert tegyek és azokat egész életemben gyakoroljam is.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, a jámborság lelke, taníts és buzdíts engem arra, hogy szerető gyermeki szívvel folyamodjam Istenhez és az szentjeihez, kivált Jézus szentséges szívéhez és boldogságos Anyámhoz, Máriához, és hogy szívem, lelkem oda vonzódjék, ahol az igaz boldogság vár reám. Jöjj el, Szentlélek Úristen, az Ur félelmének lelke, taníts és buzdíts arra, hogy éltem fogytáig, ahol állok, ahol járok, bármit teszek, bárhol vagyok, mindenütt, mindenben Isten szent akaratán legyen szemem és szívem, és megemlékezve szent fölsége jelenlétéről, óvakodva elkerüljem mindazt, ami neki visszatetszik és szíves örömmel végrehajtsam, ami Neki kedvére van. Ámen.

 

HELFTAI GERTÚD (1256—1302)

Létrehozva 2013. november 18.