Ima a szent őrzőangyalhoz

Szent Őrzőangyalom!

Végső akaratom hűséges tanújának választalak.

Mondd el jóságos Istenemnek egykor mindazt, amit én utolsó órámban már nem mondhatok el: hiszem mindazt, amit az Anyaszentegyház tanít.

Szívemből bánom minden bűnömet!

Megbocsátok minden ellenségemnek.

Bízom Isten végtelen irgalmában!

Mondd meg Neki, hogy szívesen halok meg,
hogy többé ne bánthassam, és örökké örvendhessek Neki.

Szeretem Őt mindenek felett!

Szálljon utolsó leheletem Jézus Szentséges Szívébe, hogy az örök dicsőségben részesülhessek.

Az Úr kezébe ajánlom lelkemet! (Vianney Szent János imája)

Létrehozva 2021. május 6.