Ima a koronavírus betegség megszűnéséért

Úr Jézus, mindenség Királya, alázattal és bizalommal borulunk le előtted.
Te vagy minden jónak a forrása! Te vagy minden betegség gyógyítója!
Te vagy minden ördögi kötelék szabadítója! 

Te vagy a szeretet Királya!

Köszönjük, hogy meghaltál értünk a kereszten és megváltottál minket.Ismered betegségeinket, félelmeinket, és aggodalmainkat.
Hisszük, meg akarsz gyógyítani minket a koronavírus okozta betegségből.
Te mondtad irgalmas Jézus: „Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen!” (Jn 16,24)

Bizalommal kérjük, hallgasd meg könyörgésünket.
Kérjük, Isteni hatalmaddal állítsd meg a vírus terjedését hazánkban.
Bűneink miatt megérdemeljük büntetésed, mert elfordultunk Tőled, parancsaiddal nem törődtünk.
Kérjük, fogadd el bűnbánatunkat és megalázott lelkünket. „Teljes szívvel követni akarunk téged.”(Dán 3)
Adj hitet, hogy eszközei legyünk gyógyító kegyelmednek. Akkora hitet, amit elvársz tőlünk, amitől a „hegy is felemelkedik és a tengerbe vetődik.” (Mt 21,21)

Ezért most Neved erejével bátran mondjuk
:„Jézus Szent Nevében parancsolok neked korona-vírus démona, távozz tőlem és egész Magyarország területéről, és soha ne gyere vissza!

Kérjük, küldd el Szentlelkedet, hogy isteni figyelmeztetésed megtérést indítson el bennünk. Adj nekünk új életet a Szentlélekben. Segíts, hogy megtanuljuk szeretni egymást újra. És gyermeki szeretettel találjunk vissza Hozzád, megtartva parancsaidat, elnyerve oltalmadat és áldásaidat életünkben.

Szűz Mária, Jézus Anyja és a mi Anyánk, fordítsd Fiad irgalmát felénk. Könyörögj érettünk! Ámen

(P. Katona István) 

Forrás (Köszönet Rita testvérünknek a találatért. A szerk.)

Létrehozva 2020. november 24.