Ima a szentatyáért, hogy felajánlja Oroszországot

Ó, Mária Szeplőtelen Szíve, te vagy Isten szent anyja és gyengéd anyánk. Nézd a szorongást, amelyben az Egyház és az egész emberiség él a materializmus terjedése és az Egyház üldözése miatt. Fatimában figyelmeztettél ezekre a tévedésekre, amikor beszéltél Oroszország tévedéseiről. Te vagy az összes kegyelem közvetítője.

Esdekelj isteni fiadhoz, hogy adja meg ezt a különleges kegyelmet a pápa számára: hogy felajánlja Oroszországot a te Szeplőtelen Szívednek, hogy Oroszország megtérjen, hogy békés időszakot kapjon a világ, és Szeplőtelen Szíved diadalmaskodjon az Egyház hiteles megújulása, a katolikus hit tisztaságának, az isteni imádat szentsége és a keresztény élet szentségének pompája által. Ó, Szent Rózsafüzér királynője és kedves Anyánk, fordítsd ránk irgalmas szemedet, és kegyesen hallgasd meg bizakodó imánkat. Ámen.

Athanasius Schneider, az asztanai Szent Mária Egyházmegye segédpüspöke

Az ima forrása angol nyelven

Létrehozva 2020. július 15.