Közbenjárást kérő ima Szent Ritához

Közbenjárást kérő ima Szent Ritához

Szent Rita, Te részesültél abban a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetekben különleges szószólónk és segítőnk legyél. Erős bizalommal kérlek jelen nagy szükségemben.

Járj közben értem Isten  előtt, Szent Rita! Te részesültél Urunk Jézus Krisztus  szenvedésében. Közbenjárásod által eszközöld ki nekem, hogy  az élet szenvedésein úrrá legyek és légy pártfogóm minden szükségemben. Amen.

Úristen, aki véghetetlen jóságodban Szent Ritának imádságát meghallgattad, és közbenjárására megadtad azt, amit emberi erőnek lehetetlen volt elérni, küldj segítséget szükségeinkben, hogy mindnyájan megtapasztaljuk, miként jutalmazod az alázatosakat, veszed oltalmadba az elhagyottakat, és válsz erősségévé a Benned bízóknak. Ámen.

Létrehozva 2023. október 27.