Most a Monte Berico-i Szűzanya a leghathatósabb közbenjárónk

Imádkozzuk ezt a kilencedet a koronavírus elleni védelemért

Nem akkor kell buzgón elkezdeni imádkozni és könyörögni, amikor már teljesen kétségbe estünk. A védelemért és a gonosztól való szabadulásért mondott imádságaink még ennél is előbbre valóbbak. Elsősorban azért, mert eredendően védelemre vágyunk, mindenki számára fontos a biztonság. Hasonlóképpen, ez a remény lehetővé teszi számunkra, hogy tisztában legyünk helyzetünkkel és minden ránk leselkedő potenciális veszéllyel. Ezért jobb idejében figyelnünk a figyelmeztető jelekre, és imádkozni védelemért és szabadulásért, még mielőtt szembesülünk a valódi fenyegetéssel.

A világ nagy részén talán soha nem hallottak Szent Vincenza Pasiniról, arról a jámbor, imádságos lelkű parasztasszonyról, aki megértette, milyen fontos gyorsan válaszolni az imára való felhívásra. A XV. század elején Olaszországban, Vicenza történelmi városának lakói kissé máshogy éltek, mint Pasini. Már egy évtizede harcoltak kétségbeesetten a pestis ellen, amikor 1426-ban Vincenza arról számolt be a város lakóinak, hogy miközben ebédet és italt vitt férjének, aki a völgyre néző közeli dombon dolgozott, megjelent a Szűzanya és utasításokat adott neki.

A Boldogságos Szűz megígérte, hogy Vicenza lakóit megszabadítja a dögvésztől, ha a jelenés helyén templomot építenek. „Szűz Mária vagyok, édesanyja Krisztusnak, aki az emberek üdvösségéért meghalt a kereszten. Arra kérlek, menj, és mondd el a nevemben Vicenza lakóinak, hogy tiszteletemre templomot kell építeniük ezen a helyen, ha vissza akarják kapni egészségüket. Ellenkező esetben a pestis nem fog megszűnni. “

Még maga Pasini is kissé kételkedett a helyiek csüggedtsége és lelki sötétsége miatt, ahogy Máriának felelt. A Szűzanya viszont biztosította: “Bizonyságul arra, amit mondtam, ássanak le itt, és a sziklából élő víz fakad majd.”

A 70 éves asszony engedelmeskedett, az utcákon hirdette a Szűzanyával folytatott beszélgetését, ám süket fülekre talált, és a pestis végeláthatatlanul tovább pusztított, remény sem volt, hogy valaha is megszűnik.  

Pasini azonban továbbra is folytatta a keresztény szeretet gyakorlását és ájtatosan tisztelte a neki megjelenő nő üzenetét: naponta ellátogatott a jelenés helyszínére, ahol maga a Szűzanya jelölte ki a földben a kereszt alakban felépítendő templom méreteit, melyet a a szőlő mellé kellett építeni, ahol a férje dolgozott.

Két évvel később a Szűz ismét megjelent neki ugyanazzal az üzenettel. Pasini újult lendülettel ismét felszólította az embereket, még a püspököt is, aki végül beleegyezett a templom építésébe a Colli Berici dombok legészakibb csücskén, miután a lakosság közel. 70%-a elhagyta a várost vagy elhunyt.

A templom befejezése és felszentelése után az egész térséget évek óta sújtó pestis véget ért, ami minden kétséget kizáróan a város és a környék lakóinak szívébe és tudatába vésődött. De a Szűz nem csak a kétségbeesés pillanatainak akart emléket állítani, hanem a szüntelen imádságnak is.  Megígérte: „Azt is elmondhatjátok majd, hogy azok, akik a nekem szentelt ünnepeken és minden hónap első vasárnapján meglátogatják ezt a templomot, rengeteg kegyelemben és édesanyai áldásomban fognak részesülni.”

A mai napig Vicenza és az egész környező völgy lakói elözönlik a kis dombot a Mária-ünnepeken, és minden hónap első vasárnapján. Régebben ezen a hegyen éltem, kb. öt perc sétára a bazilikától, és biztosíthatom önöket, hogy még közel 600 évvel később is ezeken a napokon szinte lehetetlen kikerülni a nagy forgalmat és a szentmisére tartó hatalmas tömegeket.  

Legyen szó helyi hagyományról, vagy jámbor vallásosságról, a jelenést továbbra is nagy tisztelet övezi Veneto régióban. A Monte Berico-i Szűz képe (lásd fent) szintén ikonikus. Lenyűgöző koronát és elragadóan szép drágakövekkel kirakott nyakláncot visel. Ami új az ábrázolásában: védelmező édesanyaként jelenik meg, aki palástját kitárja, és oltalmat ad a közbenjárását kérő emberek számára a palástja alatt.

A pestishez történelmileg kapcsolódó Monte Berico-i Szűzanya tökéletes közbenjáró a jelenlegi koronavírus járványban. Akár van válság, akár nincs, akár van járvány, akár nincs,  emberek halnak meg koronavírusban, és a vírus gyors terjedése elegendő ok kellene hogy legyen ahhoz, hogy mindenki Isten felé forduljon. A következő kilencedet el lehet mondani és fel lehet ajánlani a terjedés gyors befejezéséért való könyörgésként, és édesanyai védelemért mindannyiunk számára.

 Kilenced a Monte Berico-i Szűzanyához

Ó, boldogságos Szűz, Isten Szent Szülője, Mária, az én Édesanyám, köszönöm, hogy kegyes voltál megjelenni Monte Berico-ban. Köszönöm mindazt a kegyelmet, amelyet ezen a helyen azok számára megadsz, akik hozzád fordulnak. Soha senki nem kért téged hasztalanul, így én is hozzád folyamodok és könyörgök, hogy Jézus fájdalmas kínszenvedése és halála által, és a te fájdalmaid által fogadj engem is édesanyai palástod alá, ó irgalmas Édesanyám. Eszközöld ki számomra azt a kegyelmet, amelyet Tőled kérek most [fogalmazzuk meg a kérésünket] és védelmezz meg minden rossztól, de különösen a legfőbb rossztól, a bűntől.

Add meg, ó Mária, Édesanyám, hogy mindig élvezhessem a Te szerető gondviselésedet életemben és még inkább halálomban is, és majdan hadd lássalak és áldjalak örökké a mennyországban kegyelmeidért. Ámen.

Monte Berico-i Szűzanya, könyörögj érettünk.

Ó drága Szent Szűz, szerető és ájtatos édesanya,
Mint a szívünkből feltörő Üdvözlégy.
Üdvözlégy, üdvözlégy, üdvözlégy Mária
Üdvözlégy, üdvözlégy, üdvözlégy Mária

Ó, drága Szent Szűz, ragyogj tündöklően, mint égen a csillagok,
Édesanyaként védelmezd meg hűséges gyermekeidet.
Üdvözlégy, üdvözlégy, üdvözlégy Mária
Üdvözlégy, üdvözlégy, üdvözlégy Mária

A cikk forrása angol nyelven

E. Cs. fordítása

Létrehozva 2020. április 3.