Elmélkedés a fájdalmas titkokról

1.  aki érettünk vérrel verejtékezett

Jézus a Getszemáni kertben szívből, szívvel imádkozott, mély átélésben. Igyekeznünk kell nekünk is imádságainkat minél jobban átélni.

Tudok-e, akarok-e szívből, szívvel imádkozni?

2.  akit érettünk megostoroztak

Jézus a megostoroztatással igen komoly áldozatot vállalt értünk, lelkünk megmentéséért. A mi életünkben az áldozat vállalásnak lényegesen kisebb eseteivel találkozunk.

Milyen gyakran tudok áldozatot hozni a körülöttem élőkért?

3.  akit érettünk tövissel koronáztak

Jézust megalázásból, gúnyból koronázták töviskoronával. Ő ennek lelki szen- vedését felajánlotta értünk. Minket – ha a jézusi keskeny úton járunk – szintén érhetnek megaláztatások, gúny tárgyai lehetünk egy-egy helyzetben.

Az evilági gondolkodásmódból eredő megaláztatásaim lelki fájdalmát fel tudom-e ajánlani a körülöttem élőkért?

4.  aki érettünk a keresztet hordozta

Jézus kereszthordozása, nekünk szóló ajándékká vált. A mi szenvedésünk, kereszt hordozásunk tudatos vállalása, másokért való felajánlása szintén ajándékká válhat környezetünk számára.

Tudok-e  vállalni  engesztelő  felajánlást  másokért,  vagy  akár  mások helyett?

5.  akit érettünk keresztre feszítettek

Jézus keresztre szegezve is gondoskodott Anyjáról és a szeretett tanítványról. Akarom-e fájdalmaimat, szenvedéseimet felajánlani Istennek, így gondoskodva mások lelki megmentéséről?

Forrás: Tengernek Csillaga, 2011/2. szám

Létrehozva 2019. március 30.