peregrin

Szent Peregrin imafüzet (6)

Könyörgés érzékeny szívért

Urunk! Add, hogy Szent Peregrinhez hasonlóan mi is hűségesen járjunk a tökéletes szeretet útján. Adj nekünk érzékeny szívet, hogy segítségére siessünk beteg és szegény testvéreinknek. Add, hogy mindig szeretettel szolgáljunk Téged, és mindazokat, akikkel nap, mint nap találkozunk. Szent Peregrin közbenjárására újítsd meg bennünk is szereteted csodáit. Ne kelljen nélkülöznünk sem a mindennapi kenyeret, sem a munkát, sem a Te barátságodat. Érezzük annak tiszta örömét, hogy gyermekeid vagyunk minden körülmények között. Néked Urunk, legyen tisztelet és dicsőség most és mindörökkön örökké. Ámen.

 

Könyörgés kitartásért a szenvedésben a Mennyei Atyához

Betegségeinkkel együtt érző Atyánk! A Te Fiad, Jézus Krisztus iskolájában, kinyilatkoztattad nekünk a szenvedés keresztény érékét és a keresztből fakadó reményt. Maradj a különösen nehéz pillanatokban és órákban mellettünk, erősítsd magányunkat. Segíts bennünket szembenézni az élet nehézségeivel, anélkül, hogy meginognánk hitünkben. Szent Peregrin példájára, add, hogy minden testi és lelki szenvedésünket tudjuk odavonszolni mi is a Megfeszített Úr Jézus keresztje tövébe.

Tőle várjunk vigaszt és reménysugarat. Benne kapjunk ismét egészségesebb életet. Neked ó Atyánk, aki a gyengék és elesettek támasza vagy, legyen örök tisztelet és dicsőség, most és mindörökkön örökké. Ámen.

Hálaadó imádság a Megfeszített Krisztushoz

Áldott vagy Te, Urunk, aki az Egyháznak és az egész emberiségnek adtad Szent Peregrint, Szűz Mária szolgáját, a mi erős pártfogónkat! Hálát adunk neked, Urunk, a Te irgalmas jelenlétedért, amit megmutattál Szent Peregrin életében. Te, ó Megfeszített Krisztus, kigyógyítottad őt betegségéből, és új életerőt adtál neki, hogy mint szerzetes testvér folytathassa szolgálatát.

O, irgalmas Urunk, Szent Peregrin közbenjárására, rátekintettel a mi szenvedésünkre is, lehajoltál és leszálltál, hogy megérintsd és meggyógyítsd beteg testvéreinket és nővéreinket, akik minden reménységükkel belekapaszkodnak szent keresztedbe.

Hálás szívvel fordulunk Hozzád, Úr Jézus, mert meglátogatod őket, bátorítást és gyógyulást nyújtasz nekik. Legyen neked dicsőség és áldás, most és mindörökkön örökké. Amen

Könyörgés a szervitákért

Mennyei Szent Atyánk!

Te meghívtad Szent Peregrint a Szervita Rendbe, Fiad követésére. Add, hogy ma is legyenek nagylelkű fiatalok, akik a Mennyek Országáért vállalják a megszentelt életet. Add, hogy a szervita közösség út, híd, jel legyen mindazok számára, akik hozzád akarnak eljutni, fény legyen mindazoknak, akik fényre várnak, béke lehessen a békét keresöknek. Legyen neked, ó Atyánk, akitől minden tökéletes ajándék származik, örökös tisztelet, dicséret és dicsőség most és mindörökkön örökké. Ámen.

Létrehozva 2018. október 26.