dovedown

Szentlélekhívó ima

Mennyei Atyám!

Küldd el nekünk a mennyből ígéretedet, amelyeket a próféta által megígértél, és amelynek teljesí­tésére Szent Fiad is kötelezettséget vállalt! Teljesí­tsd be, Urunk, adott szavadat, amelyben hittünk, mert Szent Fiad, Jézus Krisztus közvetí­tette azt nekünk. Atyám, tölts el engem Szentlelkeddel, hogy részesüljek az új életben, amelyet Fiad hozott el, hogy én is Fiadként élhessek Őbenne!

Uram, Jézus, Te megí­gérted, hogy mindaz, aki hozzád közeledik és elismeri, hogy szomjazik az élő ví­zre, amely az örök élet forrása, azt Te betöltöd Szentlelkeddel. Én vágyom az örök élet forrására, amely a Te szent szí­vedből fakad. Epedve várom személyes pünkösdömet, hogy elteljek Szentlelkeddel, az Ő gyümölcseivel és karizmáival, hogy hatalommal felruházott tanúja lehessek feltámadásodnak.

Belekapaszkodom í­géretedbe, és rendületlenül hiszem, hogy beteljesí­ted adott szavadat, mert Te Isten hűséges és irgalmas Fia vagy. Szomjazom és hiszem, hogy Te telve vagy Szentlélekkel, hogy kiáraszd ma Őt rám. Uram, életadó Krisztus, keresztelj meg engem Szentlelkeddel!

Szentlélek, Jézus nevében kérlek, jöjj el életembe, és egész sorsomnak adj értelmet! Kitárom előtted lelkem kapuját, hogy lelkem minden mélységét átjárd, és Te vezérelj engem. Jöjj, Szentlélek, és töltsd be egész lényemet: testemet és lelkemet, értelmemet és akaratomat!

Forrás: buzamag.ro

Létrehozva 2018. január 18.