Ima hazánkért

Ima hazánkért

A magyar püspöki kar imája a trianoni döntés után

Mindenható örök Isten!

Mindenkitől elhagyatva, senkitől meg nem hallgatva, hozzád fordulunk, aki senkit sem hagysz el és mindenkit meghallgatsz, hogy hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket és segíts meg minket, szegény magyarokat.

Ellenségeink lettek úrrá felettünk, országunkat feldarabolták, alkotmányunkat szétrombolták, minket porig aláztak, minden szabadságunktól megfosztottak és ami romlásunkra van, azt parancsolják nekünk.

A mélységből kiáltunk hozzád, Urunk! Hallgasd meg esedezé-sünket. Könyörülj rajtunk a te nagy irgalmasságod szerint.Ha a sok súlyos csapás a te büntetésed, amelyet bűneinkkel vontunk magunkra, bocsáss meg nekünk, bűnbánóknak! Ha széthúzásunk oka nemzeti szerencsétlenségünknek, vezérelj minket egyetértésre! Ha hűségünket akartad próbára tenni, tekintsd gyengeségünket és rövidítsd meg látogatásod idejét!

Add a hatalmat azok kezébe, akik azt Tőled veszik, és a haza javára használják! Adj a nemzetnek önzetlen, hűséges és minden áldozatra kész fiakat! Szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt!

Nagyasszonyunk és Anyák! Kelj védelmünkre, vedd oltalmadba örökségedet, pártfogolj minket szent Fiadnál, hogy az ő kegyelméből szent István országa újra életre támadjon. Amen.

(Legszentebb imakönyv – görög szertartású, Budapest, 1935.) 

Forrás: Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Stella Maris Alapítvány, Budapest, 2007

Létrehozva 2018. július 25.