St. Alphonsa

Ima Szent Alphonsához

Az élő indiai egyház része a szentek és a vértanúk sokasága. Az Udainagar faluban szolgáló, a ferences klarissza közösséghez tartozó Rani Maria nővér vértanúságának helyénél és sírjánál imádkozhattunk, átélve a legkisebbekért életét áldozó, a szociális munkában tevékeny nővér hősiességét. 1995. február 25-én felbérelt gyilkosok mintegy ötven késszúrással, a helyi buszjáraton oltották ki a negyvenegy éves nővér életét, majd holttestét kidobták az erdő közepén. Utolsó szavai ezek voltak: „Jézus, Jézus!” Boldoggá avatása folyamatban van.  

Egy másik, áldozatos életet élő nővért, Alfonzát már a szentek között tisztelhetnek az indiai katolikusok, sőt benne az első indiai női szenthez fohászkodhatnak. Szent Anna Muttathupadathu 1910. augusztus 19-én született Keralában, és 1928. augusztus 2-án csatlakozott a Szegény Klarisszákhoz, ahol az Alfonza nevet vette fel. Egy darabig tanítónőként dolgozott, de betegsége megakadályozta ebben.

Életszentségét éppen az őt sújtó különféle betegségek elviselése mutatta, melyeket mindig gyermeki egyszerűséggel és derűs lélekkel fogadott. Elmélkedései során egyszer Kis Szent Terézt is látta. A betegek szentségét többször is kiszolgáltatták neki, ám mindig felépült, míg végül egy súlyos betegségben hunyt el 1946. július 28-án. Már 1953-ban megkezdődött boldoggáavatási eljárása, mely 1986-ban fejeződött be. Halála ötvenedik évfordulóján, 1996 júliusában az indiai állam egy különleges bélyeggel emlékezett meg Boldog Alfonzáról.

2008. október 12-én Rómában avatták szentté. Ez az esemény éppen az orissai keresztényüldözések idején erőt és vigasztalást jelentett az indiai keresztények számára.

Forrás

Létrehozva 2018. július 1.