Felajánló ima a magyarok Nagyasszonyához

A Kisebb Testvérek Rendjének egyik szép imája

Emlékezzél meg, ó, legkegyesebb Szűzanya, Mária, hogy mi, a te néped és örökséged vagyunk!

A mi Urunk, Jézus Krisztus ajánlott minket anyai oltalmadba keresztáldozatának óráján. A mai napon is megünnepeljük ennek az áldozatnak megújulását oltárunkon, szeretnénk ezért mi is szabad szívvel és lélekkel anyai oltalmadba ajánlani magunkat.

A kereszt tövében állva, Jézus szavának fényében átgondoljuk most hivatásunkat. – A gondviselő Isten téged Jézus és az Egyház anyjául rendelt. – Ezért ajánljuk most magunkat anyai oltalmadba.

Legyen bár imádkozó közösségünk kisded nyáj az emberiség nagy családjában, bízunk benne, hogy imánk meghallgatásra talál, hiszen te kérted az egész emberiség felajánlását szeplőtelen Szívednek. – Fogadd el hát testvéri közösségünket: mindegyikünket külön-külön és együtt is!

Boldogságos Szűz Mária, magyarok Nagyasszonya! Felajánljuk neked Szent István királyunktól örökölt Mária-tisztelő lelkületünket. Újítsd meg ezt a lelkületet, hogy belőle élet és üdvösség fakadjon számunkra!

Fogadd el felajánlásunkat.!

Boldogságos Szűz Mária, Istennek szent Anyja! Isten téged min-den ajándékával elhalmozott. Benned Isten minden ajándéka bő termést hozott. Felajánljuk neked jó kezdeményezéseinket. A te példád szerint legyen termékeny bennünk Isten magvetése!

Fogadd el felajánlásunkat!

Szeplőtelen Szűz Mária, bűnösök menedéke! Te, aki bűnt nem ismertél, vedd pártfogásodba törékeny bűnbánatunkat! Te kérjed számunkra a kegyelmet, hogy igaz bűnbánattal, lelkünket átjáró töredelemmel és engesztelő szívvel Istennél megbocsátásra találjunk!

Fogadd el felajánlásunkat!

Boldogságos Szűz Mária, Egyházunk Anyja, minden keresztény példaképe, felajánljuk neked apostoli küldetésünket. A te példád és oltalmad alatt legyünk mindnyájan a világ világossága, hogy az emberek tetteinket látva a mennyei Atyát magasztalják!

Fogadd el felajánlásunkat!

Boldogságos Szűz Mária, fájdalmak Anyja, Te részesedtél Fiad szenvedésében a Golgotán. Felajánljuk neked keresztjeinket! Szerezz számunkra is krisztusi készséget, hogy szenvedéseinkkel kiegészíthessük, ami még hiányzik Krisztus keresztjéből Testének, az Egyháznak javára!

Fogadd el felajánlásunkat!

Boldogságos Szűz Mária, világ Királynője, felajánljuk neked mindazokat, akik nem tesznek felajánlást. Légy nagylelkű pártfogója azoknak is, akik legjobban rászorulnak Fiad irgalmára!

Fogadd el felajánlásunkat!

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk, kérjed Istentől azt a kegyelmet, hogy mint te, mi is kimondjuk életünk minden percében a feltétel nélküli igent az Ő szent akaratára, és hogy soha vissza ne vonjuk ennek a készséges odaadásnak a lelkületét. Anyánk, könyörögj érettünk, hogy mi is eljuthassunk a Szentháromság Egy Isten örök dicsőségébe, akinek legyen hála, tisztelet és imádás mindörökkön-örökké! Amen.

(Tengernek Csillaga, 2000/4. szám)

Létrehozva 2022. október 23.