Az édesanya imája

Bizalommal fordulok hozzátok, gyermekeim õrangyalai, kiket Isten állított melléjük.
Mindenekelõtt azért a kegyelemért könyörögjetek,

hogy õket Isten és a menny számára nevelhessem. Oltalmazzátok õket ott,
ahol az én szemem nem õrködhet felettük, kísérjétek õket ott,
ahová az én lábam nem követheti õket. Figyelmeztessétek õket ott,
ahol az én hangom nem éri utol õket, vezessétek és mentsétek meg õket a menny számára!

Isten fizesse meg szereteteteket! Amen.

(Forrás: Tengernek Csillaga, 1999/4. szám)

Létrehozva 2017. július 13.