Litánia Szent István király tiszteletére

Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!
Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, Istennek szent Anyja, Könyörögj érettünk!
Szent István király, Isten hitvalló, hű szolgája,
Szent István király, a Boldogasszony buzgó tisztelője,
Szent István király, Isten akarata szerint való király,
Szent István király, apostoli, szent királyunk,
Szent István király, az Anyaszentegyház oltalmazója,
Szent István király, az érsekség megszervezésével
hazánk önállóságának megalapozója,
Szent István király, a magyar egység megteremtője,
Szent István király, a keresztény magyar állam megalapítója,
Szent István király, a magyarság megmentője,
Szent István király, a békesség kedvelője,
Szent István király, az alázatosság csodája,
Szent István király, ispotályok és kolostorok építője,
Szent István király, az irgalmasság nemes példája,
Szent István király, a keresztény szeretet élő formája,
Szent István király, az igazságos uralkodó példaképe,
Szent István király, ki a (római) katolikus hitre vezetted népedet,

Hogy a katolikus hit megerősödjön hazánkban, Kérjük közbenjárásodat!
Hogy békességben és egységben éljünk, Hogy az istenkeresők szíve az igaz hitre eljusson,
Hogy a papság és a hívek között az egyetértés megerősödjön,
Kérjük közbenjárásodat!

Hogy megújuljon bennünk a régi buzgóság,
Hogy országunk békében éljen, Isten oltalmában,
Hogy Istennél mindnyájan kegyelmet találjunk,
Hogy az erkölcsös életet alapvetően fontosnak tartsuk,
Hogy nehéz helyzeteinkben a Szűzanyára tudjunk hagyatkozni,
Hogy gyermekeinket komoly Isten hitre tudjuk nevelni,

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Imádkozzál érettünk Szent István király,
kegyelmezz nekünk!
hallgass meg minket!
irgalmazz nekünk!

hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
Könyörögjünk!
Jóságos Istenünk, szolgádnak, Dávid királynak érdemeiért irgalmas
voltál a választott néphez. Kérünk, tekints magyar hazánkra, és szolgádnak, Szent István királynak érdemeiért fordítsd el rólunk bűneinkkel megérdemelt büntetésünket és engedd éreznünk végtelen irgalmasságodat. Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
(Sélyei Nagy Ignác, Székesfehérvár püspöke, 1785. imája nyomán)

Létrehozva 2021. augusztus 20.