Ima magyar hazánkért

Úristen! Igazság kútfeje, kegyelem kimeríthetetlen forrása, ki parancsolataidról megfeledkezett népedet néhanapján a szolgaság jármával sújtod, hogy megtörjed gőgjét, s amint a büntetésben gazságot adtál, a megbocsátásban újból kegyelmet adj neki: bevalljuk, Uram őseink nyugtalanságát, beismerjük mindennapi vétkeinket, amellyekkel ellened támadván, valóban megérdemeljük ostorodat.

Rászolgáltunk, Uram, hogy nemzetünk dicsősége elenyésszék, s gyermekeink elfeledjenek magyarul imadkozniMéltók vagyunk, hogy eredetünk emlékezete és nemzetünk neve feledésbe merüljön, mivel elhajoltunk tőled, Istenünktől és Urunktól. Mindazonáltal, ó, Uram,tekintsd a nyomorúság örvényébe hullott népednek sóhaját, hallgasd meg hozzád felsíró jajkiáltását!

Tekints a bűnhődésre kész ártatlanokra, magyar hazánk szentjeire, s ne feledkezzél meg irgalmasságod cselekedeteiről, melykel hajdan oly kegyesen elárasztottad szolgaságában sínylődő népedet!

Add meg, legkegyesebb Atyánk, hogy felvétetvén néped kebelébe, rendelésed útjáról le ne térjünk, hanem igazságtételeid őreivé lévén, utunk nyugalomban és békességben vezessen tehozzád, ki végtelen kegyelmednél fogva azt akartad, hogy kiszabaduljunk a bűn szolgaságából és megváltassunk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki a Szentháromságban Veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen

Létrehozva 2015. november 16.