lelkiismeret

A lelkiismeret világosságáért

Istenem, te mindent tudsz, engem is jobban ismersz, mint sajátmagam.

Ismered gyöngeségeimet és hibáimat, harcaimat és elbukásaimat, de tudod azt is, hogy szeretlek, és törekszem a jóra.

Tudod, hogy hajlamos vagyok hibáim szépítésére, az önigazolásra és a mentegetőzésre, de tudod azt is, mennyire szeretnék eljutni hozzád.

Amikor magamat vizsgálom, hogy összeszedhessem hibáimat és feladataimat, mindig mintha sötétben tapogatóznék: csak homályos ás bizonytalan arcképet tudok rajzolni magamról, s elmosódnak általad belém írt jövendő arcom körvonalai is.

Világíts meg, Uram! Vezess előre a hozzád vezető úton!

Taníts meg akaratodra, mutasd meg, hogy elgondolásod szerint itt és most mit kell tennem. Adj erőt, hogy elfogadjam váratlannak látszó kívánságaidat is. Adj erőt, hogy gyöngeségeim ellenére is higgyek a te erődben, és rábízzam magam irányításodra.

Rendelkezz velem, Uram, tetszésed szerint. Segíts, hogy hűséges gyermeked és tanítványod legyek: egyre világosabban fölismerjem, és egyre hűségesebben kövessem akaratodat.

Árasszon el kegyelmed fénye, hogy mindinkább úgy nézhessem magam, amint te látsz engem, s úgy láthassalak, ahogyan megmutatkoztál előttünk Fiadban, Jézus Krisztusban. Ámen.

Forrás: AndroKat

(L. L.: Beszélgetés a Mesterrel című könyvből)

 

Létrehozva 2021. november 2.