Imádság Szent Rafael arkangyal közbenjárásáért

Imádság Szent Rafael arkangyal közbenjárásáért

A Bibliában Tóbiás könyvében olvas­hatunk Szent Rafael főangyalról, aki meggyógyította Tóbiás apját, a vak Tóbitot.

Nagy Szent Gergely egyháztanító, Ra­fael arkangyalt Isten gyógyszerének nevez­te. Mennyei orvos, angyali gyógyító, Is­ten gyógyszere nem emberi elnevezések; ezek csak hasonlók ahhoz a névhez, amit Isten maga használt – Rafael, az emberek testi, szellemi és lelki szenvedéseink gyó­gyításával megbízott arkangyal.

Imádság Szent Rafaelhez, a betegek angyalához

Rafael arkangyal, egészségünk gondo­zó orvosa, szállj le a mennyből meggyó­gyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz problémáit. Maradj velünk, ó Ar­kangyal, akit Isten gyógyszerének hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges lelkületet.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…


A Szentháromságos Egyisten dicsőségére

Szent Rafael litánia (magánhasználatra)

Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, minden lélek alko­tója – irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten, akinek látására az an­gyalok áhítoznak – irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen, az áldott lelkek bol­dogsága – irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten, a szent arkan­gyalok dicsősége – irgalmazz nekünk!

Szent Rafael, az egészség angyala – könyörögj értünk!

Szent Rafael, a trón előtt álló hét lélek egyike – könyörögj értünk!

Szent Rafael, Tóbiás hűséges kísérője – könyörögj értünk!

Szent Rafael, aki az ördögöt menekülni kényszerítetted – könyörögj értünk!

Szent Rafael, imádságaink felajánlója Isten trónja előtt – könyörögj értünk!

Szent Rafael, vakság gyógyítója – könyörögj értünk!

Szent Rafael, szenvedések enyhítője – könyörögj értünk!

Szent Rafael, vigasztaló minden szükség idején – könyörögj értünk!

Szent Rafael, aki örömmel megteszed azt, amit alázatosan kérnek tőled – könyörögj értünk!

Szent Rafael arkangyal – könyörögj értünk!

Jézus Krisztus, angyalok boldogsága – kegyelmezz nekünk!

Jézus Krisztus, mennyei lelkek dicsősége – hallgass meg minket!

Jézus Krisztus, égi seregek ragyogása – irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk!

Úristen, aki kimondhatatlan jóságodból Szent Rafaelt híveid földi vándorlásának vezetőjévé rendelted, alázattal kérünk, ve­zéreljen minket a megváltás útján és se­gítségét szüntelenül érezzük minden testi-lelki bajban Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Létrehozva 2022. december 27.