Imáink

Imádság Szent Rafael arkangyal közbenjárásáért

A Bibliában Tóbiás könyvében olvas­hatunk Szent Rafael főangyalról, aki meggyógyította Tóbiás apját, a vak Tóbitot.

Nagy Szent Gergely egyháztanító, Ra­fael arkangyalt Isten gyógyszerének nevez­te. Mennyei orvos, angyali gyógyító, Is­ten gyógyszere nem emberi elnevezések; ezek csak hasonlók ahhoz a névhez, amit Isten maga használt – Rafael, az emberek testi, szellemi és lelki szenvedéseink gyó­gyításával megbízott arkangyal.

3 Minute