Pázmány Péter: Ima ellenségeinkért

Úr Isten, ki ki annyira szeretsz minket,
hogy egyetlen egy Fiadat értünk adtad,
az ő nyavalyái, fáradságai,
kínszenvedései által minket háladatlan
és pártos szolgaidat megváltottál.

Ezért a te véghetetlen szerelmedért kérlek,
gerjeszd fel szívemben ama tüzet,
melyet szent Fiad a világra hozott.

Írd és oltsd be lelkembe új parancsolatodat,
melyben azt hagyád,
hogy téged mindenek felett,
felebarátinkat, mint magunkat
és azon egy élő testnek tagjait szeressük,
nem csak szóval és nyelvvel,
hanem valósággal és cselekedettel.

Adjad, Uram Isten, hogy ne csak jóakaróimat,
de teéretted ellenségimet is szeressem,
és a te szent Fiad példáját követvén,
imádkozzam tiszta szívvel gonosz akaróimért.

Végy ki Uram énbelőlem minden gyűlölséget,
irigységet és felebarátom ellen való nehézséget,
hogy a tökéletességnek kötele,
az igaz szeretet, lakozzék bennem:
és miképpen te megbocsátod vétkeinket,
úgy mi is igazán megbocsássunk az ellenünk vétőknek. Ámen.

Létrehozva 2022. március 2.