Kiengesztelődés

Jézussal az úton – kis lépések

Első lépés: én

Engedd meg, hogy maga Jézus gyógyítsa meg ezeket a belső sebeket, és azt se szégyelld, ha esetleg a könnyed is kicsordul. Próbálj meg a “bűnösöknek” teljes szívedből megbocsátani. Ha ez még nem megy, akkor tedd ezt engedelmességből, mert Jézus parancsba adta nekünk az “ellenségeink” szeretetét. Könyörögd ki Tőle az “ellenségszeretet” kegyelmét.

A belső gyógyulásért ezt az alábbi imát mondhatjuk:

Jézus, megbocsátok minden embernek, bárki is vétkezett ellenem. (Mindezt teszem képviselőként a családunkért, rokonságunkért, stb., még akkor is, ha már meghaltak.) Kérlek, bocsáss meg Te is nekik. Jöjj a Te Szent Véreddel és gyógyíts meg minden sebet, amelyet ők rajtam (családomon, rokonságomon, stb.) ejtettek. Jézus, hálát adok Neked, hogy megteszed.

A LÉLEK GYÓGYÍTÁSA

Második lépés: TE

Ha Jézus az első lépésnél már minden sebet és sérülést meggyógyított, ismét elcsendesülve kérd Jézust, hogy minden olyan felebarátodat mutasson meg neked, akiket eddigi életed során megbántottál. Szakíts erre időt, ne akarj bármit is eltussolni vagy könnyedén, felületesen kérni a bocsánatot, hanem inkább alázatosan vállald fel bűneidet.

Aztán a következő imát mondd:

Jézus, bocsásd meg nekem a felebarátaim (rokonok, ismerősök, stb.) ellen elkövetett bűneimet, még ha meg is haltak már. Jöjj a Te Szent Véreddel és gyógyíts be minden sebet, melyet én okoztam nekik. Ajándékozd meg az érintetteket a kegyelemmel, hogy meg tudjanak nekem bocsátani. Jézus, köszönöm ezt Neked.

ENGESZTELÉS (A RÉSRE ÁLLNI)

Harmadik lépés: Ők

Ha a lélek az első két lépésben Jézus által kiengesztelődött és meggyógyult, képessé válik arra, hogy más, idegen bűnökért is síkraszálljon -közbenjáróként- Jézusnál. Engedd, hogy ebben Jézus vezessen téged.

A Szentírásban ezt olvassuk:

“Más istenek előtt ne hajolj meg, és ne kötelezd el magadat a szolgálatukra. Azoknál, akik ellenem vannak (= tudatosan Isten ellen döntenek), az atyák bűnét a harmadik és negyedik generációig kérem számon a fiakon, akik pedig szeretnek engem és megtartják parancsaimat, ezeríziglen megáldom őket.”

Nagyon sok olyan bűn van a múltból is és a jelenben is, melyeket nem vittek bűnbánattal és bocsánatkéréssel Isten elé. Az ősök kiengeszteletlen bűneinek terhes kihatásait mi magunk is érezzük. A meg nem bánt és ki nem engesztelt bűnök például okai lehetnek annak, hogy átok alá helyeződnek egész családok, nemzetségek, országrészek, városok, falvak, templomok, gyárak, stb.

Különösen a vérbűn jelent nagy terhet az adott területen. A Szentírásban is olvashatjuk, hogy egész vidékek szenvedtek, mert a felelősök súlyos bűnöket követtek el. Ha Isten nekünk az elődök, ősök bűneit megmutatja, akkor a lehetőséget is megadja hozzá, hogy ezeket képviselőként bocsánatkérően Őeléje terjesszük. A katolikusok használják ki az engesztelő Szentmise lehetőségét.

A következő imát mondhatjuk:

Jézus, eléd hozom az őseim (nemzetségem, országom,… városom? stb.) fel nem ismert, meg nem bánt, ki nem engesztelt bűneit. Képviselőként én megbocsátom nekik mindezeket a bűnöket. Kérlek Téged, bocsáss meg Te is nekik a Te szent akaratod és nagy irgalmasságod szerint. Jöjj a Te Szent Véreddel és Te gyógyíts meg minden sebet, melyet ők maguknak és családunknak (háznak, helységnek, városnak, országnak, stb.) okoztak. Ajándékozd meg az érintetteket, hogy meg tudjanak egymásnak bocsátani. Jézus, köszönöm ezt Neked. Amen.

A DÉMONI HATALMAK MEGKÖTÉSE

Az emberekkel való mindennapos találkozásainkban démoni hatalmakkal is találkozunk. Meg lehet őket kötözni, ha minket vagy másokat megtámadnak, zaklatnak vagy szorongatnak. (Nem tévesztendő össze az exorcizmussal ill. a szabadító szolgálattal!)

A következő ima szabadulást hozhat:

Jézus megkérlek Téged, hogy szent Neved hatalmával, Véred által, amelyet a keresztfáján értünk kiontottál, kösd ezeket a démoni hatalmakat (itt ide lehet illeszteni a démon nevét, pl. hazugság, hamisság, intrika, irigység, viszálykodás, tisztátalanság, kicsapongás, stb.) Szent Keresztedhez, hogy onnan soha többé ne jöjjetek vissza! Jézus Krisztus, magunkat, (az illető személyt, közösséget, családot, helyet, tárgyat, stb…) a Te Szent Véred alá helyezzük. Jézus, köszönjük Neked. Amen.

NAPONKÉNTI  ÉLETÁTADÁS

Legyetek erősek az Úr ereje és hatalma által! Vegyétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy ellenálljatok az ördög alattomos támadásainak. Mert nem emberi test és vér ellen kell hadakoznunk, hanem a hatalmasságok és fejedelemségek ellen, ez élet sötétségének urai ellen, a levegőégbeli gonosz szellemek ellen. Ezért öltsétek magatokra Isten fegyverzetét: övezzétek föl magatokat az igazsággal, vegyétek föl az igazságosságot, mint páncélt (mellvértet), és a készség saruját, hogy harcoljatok a békesség Evangéliumáért. Ragadjátok meg a hit pajzsát! Avval az ördög összes tüzes nyíllövéseit ki tudjátok oltani. Vegyétek az üdvösség sisakját és a Lélek kardját, mely az Isten Igéje.

NAPI ÉLETFELAJÁNLÓ IMA

Atyánk, átadjuk Neked életünket. Most öltöztess fel minket a Te teljes fegyverzetedbe. Jézus nevében köszönjük ezt neked. Jézus, Szent Véreddel boríts be minket (családunkat, közösségeinket, a ránk bízottakat, stb.), borítsd be ellenségeinket, ezt a házat, ezt a helyet, népünket és országunkat, a Te választott népedet, Izraelt. Jöjj, Szent Lélek és tölts be minket, Isten ereje erősíts minket. Életünkben a Te Szent akaratod valósuljon meg, és áldd meg cselekedeteinket. Állítsd körénk szent angyalaidat. Könyörülj a megholtakon. Egyedül Téged illet a dicsőség, a magasztalás, a hála és a tisztelet mindörökkön örökké. Ámen.


Ajánljuk még elolvasni …
Mary Usha: A gyógyulás rejtett forrásai. (Marana Tha, 2001)

Létrehozva 2021. november 9.