Ima a hét főbűn leküzdéséért

A hét főbűn leküzdéséért
        A kevélység
        A fösvénység
        A bujaság
        Az irigység
        A torkosság
        A harag
        A jóra való restség

A bűn négy sebének gyógyulásáért
        A tudatlanság
        A rosszakarat
        Érzékiség
        Gyengeség
A bűn okozta hiányok megszűnéséért
        1. Emberség hiánya
        2. Aránytalanság
        3. A lendület hiánya

 

A kevélység

Csodálatosnak alkottál Uram bennünket!

A gondolkodás eredetisége, a mérlegelések egyéni látása, a végzett munkánk egyedisége boldogsággal tölt el. Az az egyéni is gyönyörűségünkre szolgál, amit csak mi tudunk adni dolgainkhoz és feladatainkhoz.

Alázattal kérünk, add, hogy ne ragadjon el bennünket megszerzett ismereteink, kialakított nézeteink, velünk nőtt ízlésünk, megformált ítéletünk boldog birtoklása. Add, hogy ne tegyen önhittekké álláspontjaink hősiessége, ne homályosodjék el magunk-látásától mások véleményének és mások tetteinek egyedisége és tökéletessége.
És különösen add, ó Atyánk, hogy meg ne feledkezzünk Veled kapcsolatban, hogy emberek vagyunk, csak embernyit ér a művünk és embernyire ér el gondolkodásunk.. Embertársainkkal kapcsolatban pedig ne engedd, hogy elveszítsük az arányérzéket: egy vagyunk a sok közül.
Egy ember csak egy embernyit tud produkálni, még ha körülötte sokan is vannak, akik nem érik el az egy ember teljesítményét.

Add meg, hogy úgy élvezzük emberségünk diadalát, hogy el ne feledjük emberségünk kicsiségét és a magunk magányának szegénységét!

Az imák megtalálhatók a szegedi piaristák honlapján.

Létrehozva 2021. szeptember 3.