Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (30)

j) Kezdeményezni

Nem vesszük észre, hogy a többiek (a hitvestársunk, barátaink, kollegáink…) már elég döntést hoztak helyettünk? A békülékenység lelke nem jelent el nem köteleződést. Hagyjunk fel a vagon léttel, és időről-időre legyünk mozdonyok. Azt se hagyjuk többé, hogy az események döntsenek helyettünk, és ne engedjük, hogy a helyzetek megromoljanak. Ne igazoljuk magunkat: „a titkárnőmmel való félig baráti, félig szerelmi viszony nem túl egészséges, de végül is három hónap múlva úgyis elköltözik. Ha erőltetnénk a dolgokat az csak mindkettőnknek fájdalmas lenne.” Vagy: „Bízom a Gondviselésben, nem akarok mindent kontrol alatt tartani.” Közben persze, mi magunk már teljesen elveszítettük a kontrolt!

Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (26)

Az ördög t@ktikája: a harag ragu

Kedves unokaöcsém, akarsz jót enni? Próbáld ki a harag-ragut, az egyik kedvenc receptemet. Nincs ennél egyszerűbb: elcsípsz egy eleven emberi szívet egy kis nehezteléssel a szegfűszeg helyett és hosszan-hosszan főzögeted a keserű harag levében. A lenyelt, elfojtott, pácolt haragokkal sokkal savanyúbb keserűséget tudsz elérni, mint a nagy vörös haragokkal, amelyeknek az íze olyan tünékeny.

Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (24)

Aztán lehetünk tudatlanok nem csak létét, hanem természetét illetőleg is. A haragot ugyanis összetévesztjük a lármával, kiabálással. Azt gondoljuk a haragos emberek, csak Haddock Kapitány vetélytársai lehetnek, akit a tibeti szerzetesek „morgó mennydörgésnek” becéztek. Pedig a nagyon sokféle külső vagy belső morgolódás, mérgelődés, dünnyögés ugyan úgy reális megjelenései a haragnak, még akkor is, ha kevésbé látványos.

12 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (23)

Az értelem féke nélkül a harag az értelmetlenségbe, esztelenségbe és a végletekbe megy át. Néha a gyilkosságig fajul, mint Lamek, az Ószövetségben (Ter 4,23) „Leütöttem egy embert sebemért, egy ifjút sebhelyemért.” Az újságok bűnügyi rovatai tele vannak ilyen bűncselekményekkel. A félelemtől erősítve, a harag áll minden ilyen erőszak-föllángolás alapján, mint a boszorkányüldözés, a bűnbakok meglincselése stb. Az irigység homályos szándékai által megtízszerezve, a harag már semmi mást nem keres, csak a rombolást. Ez az erőszak egyfajta hatalmas szenvedélyes öröm érzésnek lehet a forrása, egészen a függőségig menően.

12 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (22)

a) Mitől, mennyiben válik bűnné a harag?

Az egész Bibliát átszövik az igazságos harag kitörései. A „szelíd Mózes” haragja, az aranyborjú előtt. Magának Jézusnak, az Isten-Embernek a haragja, mikor a templomudvarban nagytakarítást végez és kiűzi az árusokat. Amikor meggyógyítja az elszáradt jobb kezű embert, Márk evangélista azt írja, hogy Jézus körüljártatta „haragos tekintetét” a farizeusokon (Mk 3,5) (ez az egyetlen hely, ahol a harag szó van Jézusra alkalmazva a Szentírásban!).

12 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (18)

Esőember c. film

A kapzsi és az autista

Rainman, egy egoista és kapzsi fiatalember fejlődését mutatja ez a film, ahogyan az autista testvérének látszólagos gyengeségét arra hasznáIja, hogy minden remélt mértéknél jobban meggazdagodjék. Ez a két egymással egészen ellentétes lény, akik mindenben különböznek, akiket minden elválaszt, lassan kinyílnak egymás felé, megtanulják egymást szeretni és emberibbé válnak.
Charles fokozatosan mászik ki az önszeretet logikájából, ahová kapzsisága bezárja, nem azért, hogy aztán egészen puritán életet éljen, amely egyáltalán nem felel meg az ő stílusának, hanem azért, hogy fölfedezzen egy olyan gazdagságot, amelyet eddig nem is sejtett. A természetes birtoklás-vágy így egyensúlyba és az értékrendben a helyére kerül.

Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (17)

Megfordítani a szemléletet

A helyett, hogy megígérjük: „Majd, ha megvan minden, amire szükségem yan, adok” – ezt sohasem tesszük, mert a földi dolgok sürgetése felemészti legjobb szándékainkat is – e helyett érdemesebb azt mondani: „költségvetésem ennyi százalékát az Istennek szentelem.”

E követelmény alól senki sincs felmentve. Benoit Josephe Labre, egy XVIII. századi szent zarándok, aki misztikus vagabundus életét Róma utcáin fejezi be, megosztotta alamizsnáit a koldus testvéreivel. Nevelhetjük a javaik megosztására a gyermekeinket, úgy, hogy bátorítjuk őket, hogy zsebpénzük egy részét, mihelyt megkapták, ajándékozzák oda valami szociális műre, vagy szokjanak hozzá, a konkrét szeretet cselekedeteihez. A cölibátusban élők és a megszentelt életűek sem kivételek az adás törvénye alól. Az Ószövetség a papoktól azt kéri, hogy adják oda a tized tizedét (Szám 18,28-29). Lehet keveset birtokolni és mégis görcsösen ragaszkodni féltett kis vagyonkánkhoz, de lehet tehetősnek lenni és mégis nagylelkűen és bizalommal teljen élni.

11 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (16)

A XX. század, a fösvénység százada?

„Megpróbálkozhatunk minden egyes századhoz hozzárendelni egy rá jellemző főbűnt, írja Sébastein Lapaque a hét főbűnről szóló irodalmi antológiájának bevezetőjében. A XVI. század, a vallásháborúk időszaka, ennek a harag felel meg. A XVII. század, az abszolút monarchia felvirágzása, ennek a gőg. A XVIII. század, a liberalizmus győzelme, ennek a luxuria, a bujaság.

12 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (15)

Szent Pál ostorozza a kapzsiságot

Az egyik levelében Szent Pál olyannyira tömör, mint amilyen megrendítő képet ad a kapzsiság következményeiről (1 Tm 6,9-10): a) a függőség és a megszokás, amely elidegenít: „mert akik gazdagok akarnak lenni, kísértésbe esnek, kelepcébe, sok haszontalan kívánságba” b) szenvedés: „sok gyötrelmet okoztak maguknak” c) az állapotbeli kötelességek elhagyása – itt: „pusztulásba és romlásba döntik azembert”; d) végül pedig az Istennel való egység elvesztése „jó néhányan, akik hozzá szegődtek, eltévelyedtek a hittől.”

Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (14)

4. A fösvénység kemény aranya

„Az Isten nem az alapján ítél majd meg bennünket, amit odaadtunk, hanem az alapján amit megtartottunk.” (Szent Ambrus)

„Ha az Isten nem létezik, akkor túl sokat fizettem ezért a szőnyegpadlóért.” (Woody Allen)

„A pénz tesz mindent” (Mozart: Figaró házassága)

12 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (13)

k) Az elesés után az irgalom

A szégyen gyakran odavezet, hogy eltitkoljuk a paráznasággal kapcsolatos kísértéseinket, és nem merjük bevallani ezen a téren elkövetett bűneinket. Sohasem szabad elfelejtenünk a kiengesztelődés szentségének átalakitó hatását. A gyónásban el kell kerülni mind a túlzott aggályosságot, mind a dolgok elmosását. „Ha beleesel, ne veszítsd el a fejed, tanácsolja Daniel Ange. A legrosszabb nem az, hogy elcsúszunk, hanem ha benn maradunk az árokba…”

12 Minute