tuz-ej

Imádság Magyarországért

1993 szilveszter éjszakáján az egyik közösség téli táborozásakor egy gyönyörű fénykép készült. Egy téli tájban 150 ember áll égő fáklyával a kezében. Ahol ők állnak, eltűnik a sötétség, fény van, ragyog a fehér hó.

Ez a kép egy nagy üzenetet hordoz. A világban lévő sötétség eltűnik, ha az emberek a hit, a remény, a szeretet fáklyájával a kezükben egymás mellé állnak.

Áldd meg, Uram, Magyarországot!

Áldd meg, Uram, a te magyar néped!

Oldozd fel és szabadítsd meg

         ellened elkövetett bűneitől,

         mások ellen elkövetett bűneitől,

         önmaga ellen elkövetett bűneitől,

                  az erkölcs terén,

                  szociális téren,

                  gazdasági téren elkövetett bűneitől,

                  a természet ellen,

                  az élet ellen,

                  az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől,

         múltja,

         jelene,

         és jövője ellen elkövetett számtalan bűneitől!

Szabadíts meg minket, Uram,

         a gyűlölködéstől,

         a széthúzástól,

         a rövidlátástól,

         a kapzsiságtól,

         a gyengeségtől,

         a káromkodástól,

         a kitartás hiányától!

Segíts minket, Uram,

         hogy a jó győzzön, és ne a gonosz,

         az igazság győzzön, és ne a hamisság,

         az erő győzzön, ne az erőszak,

         a szeretet győzzön, ne a gyűlölet,

         a józanság győzzön, ne az indulatok,

         a megfontoltság győzzön, ne a kapkodás,

         az okosság győzzön, ne az ostobaság,

         a szorgalom győzzön, ne az irigység,

         a tehetség győzzön, ne a könyöklés!

Add, Uram, hogy megbecsüljük az ajándékaidat,

kincseinket nehogy elpazaroljuk!

         Hazánk szép tájait őrizzük meg épen,

         a földet, a vizet, a levegőt tisztán,

         az egészségünkre jobban vigyázzunk,

         fogadjuk el a gyermekeket,

         az időseket és szegényeket tiszteljük, segítsük,

         a betegeket el ne tapossuk,

         és ne felejtsünk el szívből mosolyogni!

Hatalmas erőddel támogass minket,

         hogy emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat,

         az otthonokban egészséges, boldog családokat!

         Az emberek tisztességes munkát végezzenek,

         s a tisztességes munkának legyen becsülete!

Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól és minden rossztól,

oltalmazz és védelmezz minket a súlyos csapásoktól!

Szenvedő testvéreinket különösen segítsd meg!

Adj nekünk bort, búzát, békességet!

         Változtasd át a bort a te Szent Véreddé,

         a búzakenyeret a te Szent Testeddé,

         a békét, a te békédet, örök örömünkké! 

AMEN.

Vidd magaddal és imádkozd!

Létrehozva 2021. október 19.