Uram, hálát adok, hogy elküldted Szentlelkedet

Kiárasztom Lelkemet minden hűséges követőmre” {Joel 2,29)

Uram, hálát adok, hogy elküldted Szentlelkedet,
és általa megeleveníted Egyházadat.
Hálát adok, hogy Szentlelked által,
szüntelenül magadhoz vonzod szívemet,
és így a hitben tied lehetek,
hálát adok a Lélekért, aki elfordít minden rossztól
és odavezet a jóhoz, a Te igazságodhoz.

Hálát adok, hogy a Lélek égő lett bennem,
amely állandóan lelkesít és szeretetre sürget.
Hálát adok, hogy a Lélek lett az erő életemben,
általa legyőzhetek minden akadályt.

Ő a szél, aki elfúj belőlem minden szennyet,
Ő a halkan imádkozó Lélek, aki éjjel-nappal
könyörög értem, szavakba nem foglalható sóhajtásokkal.

Ő az, aki szelíden vezet,
irányt ad tévutakra hajló lábaimnak.
Ő az, aki alvó szívemet minden nap fölébreszti
az jelenlétére és közelségére,
a világ minden hidegségén győzelmet arat,
és megmutatja, hogy itt van az örök szeretet,
az ajtóban áll és zörget, csak az igent várja tőlem,
hogy belépjen életem otthonába.

Jöjj Szentlélekisten, segíts, hogy igent mondjak
és Jézusé legyen az életem. Ámen.

 

(1909—1994)

Létrehozva 2014. március 23.