Pio atya további imái

Paratus sum, Domine!

Készen vagyok Szívemmel, lelkemmel készen vagyok;
Uram, minden úgy történjék, ahogy
Te akarod!

Ha azt akarod, legyek egészséges!
Ám vállalom a fájdalmat, kínt, betegséget…
Éljek, ha éltetsz, de örömmel meghalok,
Ha ez akaratod!

Vidám leszek – és úgy szenvedek;
Mindent, mindent százszor elviselek
Erted, mert szeretsz – és ez szent
Akaratod!

Tied vagyok, Uram, testestül-lelkestül,
Egész énem Tehozzád menekül…
Szíved a bölcsőm, melyben elringhatok,
Ha úgy akarod!

Feláldoztad Magad. Értem vagy Áldozat,
Hadd legyek én is áldozat Miattad!
Hadd legyek, én legyek a Te hasonmásod,
És mindent úgy teszek, ahogy Te kívánod.

Minden kegyelem Anyjához

1. Istennek Szent Anyja, a kegyelmek égi tárháza, énnekem is jó Anyám, Mária! Ó, örök Atya Leánya, hatalmának birtokosa, esedezve kérlek, szánj meg engem, és részesíts azokban a kegyelmekben, amelyeket oly lángoló hévvel kérek! Ámen.

Üdvözlégy, Mária…

2. Szentséges Mária, az isteni kegyelmek könyörületes osztogatója, az emberré lett Ige Anyja, a bölcsesség széke, tekintsd nagy fájdalmamat, és részesíts azokban a kegyelmekben, amelyekre legnagyobb szükségem van! Ámen.

Üdvözlégy, Mária…

3. Szentséges Mária, az isteni kegyelmek tárháza, a Szentlélek szeplőtelen Mátkája, bajbajutottak jóságos menedéke, szomorúak vigasztalója! Foglald le magadnak szegény lelkemet, és áraszd el azokkal a kegyelmekkel, amelyeket édesanyai jóságodtól teljes bizalommal remélek! Ámen.

Üdvözlégy, Mária…

4. Igen, igen jó Anyám! Te vagy a kegyelmek kincsesháza, a bűnösök menedéke, a szomorúak vigasztalója, a kétségbeesettek reménysége, a keresztények hatalmas segítsége! Határtalanul bízom Benned, és tudom, hogy Jézusodnak azt a kegyelmét, amelyért lelkem üdvössége érdekében esedezem, nem tagadod meg tőlem. Ámen.

Üdvözlégy, Mária…

Salve Regina

Mennyországnak Királynéja, irgalmasságnak Szent Anyja…

(Ezeket az imákat P. Pio mindennap elimádkozta)

Ima Pio atya megdicsőüléséért

Jézusom, bűnösök Áldozata, jóságodnak és irgalmadnak nincs határa. Szeretetből meghaltál értünk, bűnösökért, a keresztfán. Alázatosan kérlek, dicsőítsd meg szolgádat, Pio atyánkat itt a földön is! O azzal mutatta meg szeretetét Irántad, hogy nagylelkűen osztozott szenvedésedben, mindenét feláldozta Atyád dicsőségére és a lelkek javára.

Ezért könyörögve kérlek, Pio atya közbenjárására add meg nekem a óhajtott kegyelmet: …

Dicsőség… (háromszor)

 

Forrás: Pio atya imafüzet. Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó, é.n.

Létrehozva 2020. január 7.