Családapa imája

Mennyei Atyám! Te úgy rendelted,
hogy családot alapítsak.
Engedd fölismernem az igazán keresztény
család értelmét és feladatát.
Kérlek, állj mellettem, hogy családomat
isteni tetszésed szerint helyesen vezethessem,
és enyéimnek mindenkor és mindenben
a legjobb példával szolgálhassak.
Adj szeretteimnek egészséget és boldogságot,
hitet és szeretetet, igaz lelki életet;
Ajándékozd nekik békédet,
amelyet nem kaphatnak meg a világtól.
Engedd, hogy védelmed alatt
boldog közösséggé váljunk,
hogy szeretettel és hűséggel viseljük el,
ami ér bennünket:
hogy mindig osztozzunk
egymás örömében és bánatában.
Adj erőt, hogy amikor szeretteim elcsüggednek,
és keserű csalódás éri őket, mindig vigasztalást,
menedéket és támaszt jelenthessek számukra.
A názáreti Szent Család legyen mintaképünk!
Jézus, Mária, József, vezessetek,
segítsetek, óvjatok minket! Ámen.
 
Szent István Társulat, 2011

Létrehozva 2019. szeptember 3.