Jézus Krisztus keresztútja

Jertek, hívek, a szent keresztútra,
Gondoljunk a szenvedő Urunkra,
Öleljük át véres keresztfáját,
Sirassuk meg keserves halálát.

Bevezető ima

Jézus Krisztus a keresztút állomásaiban Pilátus ítélőszékétől a Kálvária közelében – húsvét napján üresnek bizonyult sírjáig – történt események emlékét hagyta ránk. A keresztút üzenetéből kétezer év óta tanul élni az ő népe. 
Végigjárjuk állomásait, hogy élni, halni tudjunk a világban, amelyben Testvérünk, Eszményünk és Megváltónk lett. 
Tanítson bennünket a keresztet hordozó Krisztus útja Isten akaratához minden körülmény között hűséges és üdvösséges életre. 
Amen. 

Elhangzik a kegyetlen ítélet,

Kínhalálra dobnak oda téged. 

Vétkeinkért átok alatt nyögünk. 

Szeretetből te halsz meg helyettünk. 

 

I. állomás 

Jézust halálra ítélik 

 

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged!

Mert szent kereszted által megváltottad a világot! 

 

A halálos ítélet állomása

Jézus mindenben hasonló lett hozzánk a bűnt kivéve. Megváltásunkra helyettünk vállalta ártatlanul, igazságtalanul, ellenállás nélkül a bűn bűnhődését, a halált. 

Végeredményben születésünktől fogva mindnyájan halálra vagyunk ítélve. Az ártatlan gyermek is. – Krisztus útja eligazít minden, halál felé vezető emberi életutat. Akár tetszik, akár nem, végig kell mennünk elmúló életünk útján. 

Érdemes megismerni és megtanulni Krisztustól, hogyan éljünk emberhez méltóan és keresztény módon éveink során, hogy üdvösségre jussunk. 

Így lesz a keresztút a bölcs élet útja, mely a feltámadás dicsőségébe vezet. 

Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! 

Könyörülj rajtunk! 

 

Vállaidra veszed a keresztet. 

Árva szíved ó, hogy sajog, reszket. 

Ezer bűnünk iszonyatos terhe 

Nehezedik súlyos keresztedre.


A teljes keresztút megtalálható itt.

Létrehozva 2023. március 1.