Jerikó ostroma – imahadjárat

Isten kegyelméből két évet töltöttem Brazíliában. Ott találkoztam a karizmatikus megújulás “Jerikó ostroma” elnevezésű programjával. Nagyon megtetszett. Gondoltam, hogy jó lenne hazahozni. Összeállítottam néhány oldalban, amit róla találtam. Mivel még ebben az évben külföldön dolgozom (Ausztriában), így csak innen a távolból tudom népszerűsíteni. Nagyon örülnék neki, ha otthon is ráéreznének az ízére.
Isten megáldjon titeket!

 „A hit erejéből omlottak le Jerikó falai, azután, hogy hét napon át körüljárták.” (Zsid. 11,30)

 A Jerikó ostroma az Oltáriszentség előtt hét napon és hat éjjelen át végzett rózsafüzér imádkozásából áll. Inspirálója Józsué könyvének 6. fejezte. A szent szöveg elmondja nekünk, hogy Izrael népe mielőtt megérkezett volna az Ígéret földjére Jerikó hatalmas falaival szembetalálva már magát a visszavonulást fontolgatta. Isten szavára azonban Józsué, Mózes utóda, aki a nép vezetője volt, hét napon és hat éjjen át tartó imára szólította fel az izraelitákat, ami alatt a szövetség ládájával, Isten jelenlétének jelével az élen minden nap megkerülték a várost. Józsué és az izraeliták hittek az isteni ígéretben, hogy a hetedik napon a hetedik kör befejezése után Jerikó falai le fognak omlani és így győzni fognak. Az izraeliták valóban győztek, mert Isten maga a Hűség, aki ígéreteit mindenkor megtartja.

A Jerikó ostroma eredete

„Ezért mondom nektek, hogyha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül a kérésetek.” (Mk 11,24)

Honnan származik a Jerikó ostroma gondolata? Az Ószövetségben Mózes halála után Isten Józsuét választotta ki a zsidó nép vezetésére. Majd azt parancsolta Józsuénak, hogy az egész néppel menjen át a Jordánon és vegye birtokba az Ígéret földjét. Jerikó városa egy bevehetetlen erőd volt. Amikor falaihoz értek, Józsué az égre emelve tekintetét, egy angyalt pillantott meg, akinek kard volt a kezében. Az angyal részletes parancsokkal látta el Józsuét.

Józsué és Izrael egész népe hűségesen végrehajtották a kapott parancsokat: hat napon keresztül Izrael hatalmas harcosai egy-egy kört tettek a város körül. A hetedik napon hét kört tettek. A hetedik kör alatt a trombita hangjára az egész nép csatakiáltásba tört ki, és Isten ereje által Jerikó falai leomlottak.(Józs. 6.)

1979. május 8-án II. János Pál pápának Lengyelországba kellett utaznia Szent Szaniszló, Krakkó vértanú püspökének 91. születésnapja alkalmából. Ez volt az első alkalom, hogy a kommunista rezsim alatt a Pápa szülőhazájába látogatott.

Az ismertető és a rózsafüzér ima letölthető itt.

Létrehozva 2023. július 11.