Litánia Árpád-házi Szent Margit tiszteletére

Uram, irgalmazz!                         Uram, irgalmazz!

Krisztus kegyelmezz!                   Krisztus kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!                        Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!            Krisztus, hallgaltass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!     Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten!                      Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten!

Szentlélek Úristen!

Szentháromság egy Isten!

Szűz Mária, Istennek szent Anyja, Könyörögj érettünk!

Szent Margit, az engesztelés példaképe,

Szent Margit, a vezeklés bajnoka, Szent Margit, hazánkért elégő áldozat,

Szent Margit, az Istennek tett fogadalom hűséges megtartója, Szent Margit, a béke kieszközlője,

Szent Margit, az evangéliumi szegénység gyakorlója, Szent Margit, az alázatos szolgálat kedvelője,

Szent Margit, a Megváltó iránti odaadás példaképe,

Szent Margit, az istenszeretet dicső lilioma,

Szent Margit, a betegekben Krisztust szemlélő ápoló,

Szent Margit, szüntelen imádkozó liliomszál, Szent Margit, a haldoklók lelki támasza,

Szent Margit, a fájdalmakat bátran viselő szolgálólány, Szent Margit, kit szülei még születése előtt

Isten szolgálatára felajánlottak,

Szent Margit, aki tizenkét évesen tudatosan Istennek szentelted életedet, felajánlva hazánk megmentéséért,

Szent Margit, aki a királyi pompánál nagyobbra tartottad az Istennek ajánlott életet,

Szent Margit, aki betegséged tizenharmadik napján, szombaton szent örömben születtél az örök életre,

Szent Margit, kegyes égi pártfogónk,

Hogy hazánkban a viszályok elcsituljanak         Kérjük közbenjárásodat!

Hogy mindig legyenek engesztelők hazánkban,

Hogy az Istennek tett ígéretünket maradéktalanul megtartsuk, Hogy a házastársak és elváltak veszekedései,

Isten kegyelmével a megbékélés felé induljanak, Hogy napi imáinkat soha el ne hagyjuk,

Hogy a szegénységünk adott szintje ellen ne lázadjunk, Hogy a haldoklók mellett szeretettel imádkozzunk, Hogy a világ csábításai helyett Istenre tudjunk figyelni,

A papi fogadalmak megtartásához

A szerzetesi fogadalmak megtartásához Az alázatos szolgálat gyakorlásához

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szent Margit,

hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Istenünk, kinek jóvoltából szolgálód, Szent Margit a szűzi tiszta-ság ékességét a jócselekedetek érdemével egyesítette, és önmagát engesztelő áldozatként néked ajánlotta, kérünk, segíts, hogy a na-pi engesztelést minél többen fontosnak tartsuk és meg tudjuk élni. Krisztus a mi Urunk által. Amen.

(fFrrás: Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor, 2007.)

Létrehozva 2018. február 4.