Részletek XII. Piusz két apostoli leveléből

Luctuosissimi eventus (1956. okt. 28.)

Értse meg mindenki, hogy a népek életének megzavart rendjét nem lehet helyreállítani sem a fegyverek halált osztó erejével, sem a polgári lakosság erőszakos elnyomásával, amely belső érzéseiket elfojtani nem tudja, sem megtévesztő tanokkal, amelyek megrontják a lelkeket, sértik a polgári és keresztény lelkiismeretet, továbbá az Egyház jogait. A jogos szabadság után való vágyat külső erőszakkal nem lehet elfojtani soha.

Bizonyosak vagyunk benne, hogy az isteni Megváltó iránt tanúsított hitnek és szeretetnek lángja változatlanul lobog még ennek a népnek a lelkében, annak ellenére, hogy az istentagadó kommunizmus párthívei mindent elkövettek, hogy kiirtsák lelkükből atyáik vallását.

Ezért rendíthetetlenül bízunk abban, hogy ez a nemes nép a jelen súlyos megpróbáltatásai közt is könyörög Istenhez, hogy elnyerje az igazságos renden alapuló, hőn óhajtott békét. Erősen reméljük azt is, hogy valamennyi igaz keresztény, a világ bármely táján éljen is, egyesíti imádságát az annyi bajból és igazságtalanságtól sújtott testvéreinek imájával, hogy ezzel tegyen tanúságot az őt velük egybefűző szeretetről. 

Datis nuperrime (1956. nov. 5.) 

Nemrégen a világegyház püspökeihez írt apostoli levelünkben kifejeztük azon reményünket, hogy végre Magyarország nemes népére is felvirrad az igazságosságon és szabadságon alapuló béke hajnala. Hiszen úgy látszott, hogy Magyarországon a dolgok a kedvező kibontakozásra jutnak. De a hamarosan érkező újabb hírek lelkünket fájdalmas keserűséggel töltötték el. Arról értesültünk ugyanis, hogy Magyarország városaiban és falvaiban újra folyik a lelkük legmélyéből szabadságra törekvő hazafiak nemes vére. A nemzeti élet minap felállított intézményeit alapjukban megrendítették és összerombolták, az emberi jogokat megsértették, a sebeitől vérző népet pedig idegen fegyverek erejével újabb szolgaságba döntötték.

Azoknak, akikre e nyomorúságos gaztettek felelőssége hárul, meg kell végre fontolniok, hogy a népek jogos szabadságát vérbe fojtani nem lehet.

Mi magunk atyai szeretettel tekintünk minden népre, s ezért ünnepélyesen ki kell jelentenünk: mindenfajta erőszak, minden igazságtalan vérontás, bárki idézze is azt elő, mindig tilos. És újra csak buzdítanunk kell minden népet, minden társadalmi osztályt arra a békére, amelynek alapja csak az igazságosság és szabadság lehet, éltető ereje pedig a szeretet.

Létrehozva 2022. március 9.