vatican-logo

Vassula – 2007

Újabb Vatikáni dokumentum Vassulával kapcsolatban

HITTANI KONGREGÁCIÓ
2007. január 25.
Jegyz. sz. 54/92-24945

Eminenciás / Excellenciás Uram!

A Hittani Kongregációhoz folytonosan érkeznek kérések Vassula Rydén úrhölgy írásaival és tevékenységeivel kapcsolatos útmutatásért. E kérések különösen az 1995. október 6-i Közlemény jelentőségét érintik, valamint azokat a kritériumokat, amelyek figyelembevételével a helyi egyházaknak a Vassula Rydéntől származó írások terjesztésének tanácsosságát meg kell ítélniük.

E tekintetben a Kongregáció a következőket kívánja leszögezni:

1) Az 1995-ös Közlemény a megvizsgált írások tanbeli megítélését illetően érvényben marad (vö. 1. melléklet).

2) Ugyanakkor Vassula Rydén úrhölgy a Hittani Kongregációval folytatott párbeszédet követően megvilágításokkal szolgált bizonyos, írásaiban szereplő problematikus pontokra nézve, továbbá üzeneteinek természetére nézve is, amelyek nem isteni kinyilatkoztatásoknak, hanem inkább az ő személyes elmélkedéseinek vannak beállítva (vö. 2. melléklet: 2002. április 4-én kelt levél az Igaz Élet Istenben 10. kötetében). [Ami korrekcióra szorul: a levél 2002. június 26-án kelt, továbbá nem a 10. hanem a 12. kötetben jelent meg, és az azt követőkben. A ford.] Normatív szempontból tehát, a fent említett megvilágítások után, okos kiértékelést tanácsos végezni, esetről esetre, azzal a céllal, hogy a szóban forgó írásokat a hívők képesek legyenek az adott magyarázatok fényében olvasni.

3) Végül: a katolikusok részvétele a Vassula Rydén úrhölgy által szervezett imacsoportokban továbbra sem tanácsos. Ökumenikus találkozók esetén a hívőknek az Ökumenikus Direktórium, az Egyházi Törvénykönyv (215. kánon; 223. kánon 2. §; 383. kánon 3. §) és az egyházmegyei ordináriusok útmutatásait kell követniük.

Megköszönve figyelmét, nagyrabecsülésem kifejezése mellett, maradok tisztelettel őszinte híve

William LEVADA

bíboros prefektus

(2 melléklet)

A bíborosokhoz, érsekekhez, püspökökhöz
A Püspökkari Konferenciák Elnökeinek


A fenti nem hivatalos fordítás alapja:

http://www.tlig.org/images/global/article/levada.jpg


Vatikáni előzmények (1995-1996)

További információk olvashatók magyarul Kovács Gábor atya oldalain.

Létrehozva 2011. május 18.