Így áldozhatsz szabályosan

A Redemptionis Sacramentum és a Novus Ordo Missale Új Általános Rendelkezései a szentáldozásról. A szerk.

“II. János Pál pápa a Maradj velünk Uram (Mane nobiscum Domine – Vatikán, 2004.) kezdetű apostoli levelében azt kérte, hogy mélyítsük el a szentmisével kapcsolatos teológiai ismereteinket, és törekedjünk arra, hogy a szentmise liturgiájának végzését hassa át az eukarisztikus Jézus iránti mélységes tisztelet. Ennek érdekében a Szentatya azt óhajtja, hogy az egyes országok püspöki konferenciái tájékoztassák papjaikat és híveiket a szentmise liturgiájával kapcsolatos fontos és alapvető követelményekről.

64. A híveknek joguk van megválasztani áldozásuk módját. A hívő fogadhatja a Szentostyát állva vagy térdelve, kézbe vagy nyelvre (161/118).

65. Állva áldozás előtt az áldozás előtti térdhajtás sok esetben nem kivitelezhető. Ezért fokozottabb összeszedettséggel mutassuk ki az Eukarisztia iránti tiszteletünket (160/117.; RS, 90. szám).

66. A kézbe áldozásnál az áldozók úgy nyújtsák ki mellmagasságban két kezüket, hogy kezükből trónust alakítsanak ki, amelynek majd a Királyt kell fogadnia. A bal kéz legyen a jobb kéz felett. Az áldozók bal kezükbe kapják a Szentostyát, majd jobb kezük hüvelyk- és mutatóujjával megfogják, és tisztelettel magukhoz veszik (vö. A Magyar Katolikus Püspöki Kar határozata a Kézbe történő áldoztatás-ról, 1986. június 25-26., in: Egyházmegyei körlevél).”

 Forrás: Az Eucharisztia ünneplésével kapcsolatos kérdésekről. MKPK, Budapest, 2004. december 8.

Létrehozva 2020. május 16.