vatican-logo

Értelmezések és vélemények az új szentszéki instrukcióhoz

Arra kéri a püspököket az Universae Ecclesiae, a régi rítus celebrálását szabadabbá tévő Summorm Pontificum pápai rendelkezéshez fűzött, pénteken megjelent instrukció, hogy legyenek nagyvonalúak a régi rítust, azaz a római rítus rendkívüli formáját ünneplő közösségekkel – írja a Catholic Heraldnak a dokumentumhoz írt kommentárja.

A szöveg akkor is nagyvonalúságot kér a püspököktől és papoktól, ha a régi rítust ünneplő közösség kicsi, vagy különböző plébániákhoz és egyházmegyékhez tartozó hívekből áll. Az Universae Ecclasiae leszögezi, hogy a régi, avagy tridenti rítus celebrálásáról egy adott templom plébánosának van joga dönteni. A szöveg arra kéri az egy-egy templomért felelős papokat, hogy legyenek nagyvonalúak az olyan csoportokkal, amelyek papjukkal a régi rítust szeretnék ünnepelni.

Ugyancsak elérhetőnek kellene lennie a római rítus rendkívüli formájának a zarándokhelyeken és szentélyekben az azt kérő csoportok számára, amihez képzett pap szükséges.

Az instrukció arra is felhívja a figyelmet, hogy jó volna, ha a szemináriumokban ezentúl – a pasztorális igényeknek megfelelően – tanítanák a római rítus rendkívüli formájának, azaz XXIII. János pápa 1962-es misekönyve szerinti „tridenti” rítusnak a celebrálását.

A szöveg annyit mond, hogy a régi rítust celebráló papnak képzettnek kell lennie, de külön követelményeket nem fogalmaz meg. Federico Lombardi szentszéki szóvivő ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a régi rítus újratanulása „kívánatos volna”. Személyes példáját is megemlítette: számára nem jelent gondot a latin, de a „tridenti” rítus rubrikái és mozdulatai már igen.

Az Summorum Pontificummal kapcsolatos instrukció teljesítését az Ecclesia Dei Pápai Bizottság fogja figyelni, és intézkedik azon esetekben, amikor hívők egy csoportja jelzi, hogy valamely püspök vagy ordinárius a Summorum Pontificummal és az Universae Ecclesiae szellemével ellentétes adminisztratív intézkedéseket hoz. A bizottság döntése ellen az Apostoli Szignatúrához lehet majd fellebbezni.

A régi rítusban a szent három napot is ünnepelni lehet. A papszentelést azonban minden esetben a római rítus rendes formájában kell végrehajtani, kivéve azon közösségeket, amelyek a rendkívüli forma ápolásának szentelik magukat. Minden papnak joga van a hívek részvétele nélkül magánmisét celebrálni a régi rítusban. Az 1962-es misekönyv rendjébe egyes esetekben be lehet vezetni új szentek ünnepét, illetve új imákat, ezekről később intézkednek.

Forrás: Magyar Kurír

Létrehozva 2011. május 20.