Szavazni kötelesség – a Katekizmus szerint

2240 A hatóságok iránti alárendeltséggel és a közjó érdekében vállalt közös felelősséggel együttjár az adófizetésnek, a szavazati jog gyakorlásának és az ország védelmének erkölcsi kötelessége:

Adjátok meg mindenkinek, ami jár neki: akinek adó, annak adót, akinek vám, annak vámot, akinek hódolat, annak hódolatot, akinek tisztelet, annak tiszteletet” (Róm 13,7).

“A keresztények saját hazájukban laknak, de mint telepesek; polgárként részt vesznek a közügyekben, de függetlenek tőlük, mint az idegenek (…). Engedelmeskednek a fönnálló törvényeknek, és életmódjuk meghaladja a törvényeket. (…) Ily fontos helyre állította őket Isten, melyet nem szabad elhagyniuk.”

Forrás: KEK

Létrehozva 2018. április 8.