rotary2016

Pápai dekrétum a Rotary Klubról (1951)

Szentszéki Határozat (1951. január 11.)
Első megjelenés: L’Osservatore Romano (Szentszék szolgálatában álló, olasz nyelvű napilap.)
(Angol fordítás: Chicago-i érsekség)
1950. december 20, szerda

”Megkérdezték a Szent Kongregációt, hogy katolikusok tagjai lehetnek-e a ‘Rotary klub’-nak nevezett társaságnak.

Miután meggyőződtek a tisztelendő konzulens atyák, Eminenciás bíborosok véleményéről, akiket megbíztak a hit és az erkölcs védelmével, elrendelték plenáris ülésükön az alábbiakat:

Egyházi személyek nem tartozhatnak a Rotary klub társasághoz, nem vehetnek részt az üléseken; a laikusokat ösztönözni kell a 684. kánon betartására.

Ugyanezen év és hónap 26. napján, Őszentsége XII Pius pápa a Szent Hivatal Excellenciás és Főtisztelendő Ülnökének kihallgatását követően a határozatot jóváhagyta és elrendelte közzétételét.

Rómában, a Szent Hivatal irodáiban, 1951. január 11.

Marino Marani. a Szent Hivatal Legfelsőbb Szent Kongregációjának jegyzője”

(magáncélra készült, az eredeti latin szöveg alapján korrigált, nem hiteles fordítás. A szerk.)

Forrás


A fenti oldal szerkesztői azt is kérik, hogy akinek van tudomása a dekrétum esetleges visszavonásáról vagy módosításáról, tudassa velük a hiteles tájékoztatás érdekében. A szerk.

A Rotary saját kiadványában, ill. a sajtóanyagban így válaszol a fenti dekrétumra (angol nyelvű dokumentum).

A hívek figyelmébe ajánljuk még a Nyilatkozat a szabadkőműves szervezetekről c. dokumentumot is, melynek tartalma szorosan kapcsolódik ehhez a szentszéki határozathoz.

Kevésbé ismert az a tény, hogy a Rotary Ferenc pápára, mint a Rotary tiszteletbeli tagjára is hivatkozik, aki saját maga is részt vett Rotary akcióban, Buenos Aires-i érsekként. Ferenc pápa jelenlegi státusa “ex socio honorario”.

Létrehozva 2022. június 30.