Egyetemes Zsinatok dokumentumai

Az I. Vatikáni Zsinat dokumentumai

DEI FILIUS (Hittani rendelkezés a katolikus hitről)

PASTOR AETERNUS (Első hittani rendelkezés Krisztus Egyházáról)
– (Strukturált változatban)

A II. Vatikáni zsinat dokumentumainak rövidítései, latin nevekkel

AA Apostolicam actuositatem, Határozat a hívek apostolkodásáról

AG Ad gentes, Határozat az Egyház misszós tevékenységéről

CD Christus Dominus, Határozat a püspökök lelkipásztori hivatásáról

DH Dignitatis humanae, Nyilatkozat a vallásszabadságról

DV Dei Verbum, Dogmatikai konstitúció az isteni kinyilatkoztatásról

GE Gravissimum educationis, Nyilatkozat a keresztény nevelésről

GS Gaudium et spes, Lelkipásztori konstitúció az Egyház és a mai világ viszonyáról

IM Inter mirifica, Határozat a tájékoztató eszközökről

LG Lumen gentium, Dogmatikai konstitúció az Egyházról

NAe Nostra aetate, Nyilatkozat az Egyház és a nemkeresztény vallások viszonyáról

OE Orientalium ecclesiarum, Határozat a keleti katolikus egyházakról

OT Optatam totius, Határozat a papnevelésről

PC Perfectae caritatis, Határozat a szerzetesi élet megújításáról

PO Presbyterorum ordinis, Határozat a papi szolgálatról és életről

SC Sacrosanctum Concilium, Konstitúció a szent liturgiáról

UR Unitatis redintegratio, Határozat az ökumenizmusról

Latinul és más nyelveken

Létrehozva 2023. október 9.