Summorum Pontificum

XVI. Benedek pápa SUMMORUM PONTIFICUM motu proprio kiadott apostoli levele

A Pápáknak mind a mai napig gondjuk volt arra, hogy Krisztus Egyháza az Isteni Fölségnek méltó kultuszt ajánljon fel “Nevének dicséretére és dicsőségére” és “egész Anyaszentegyháza javára”.

Ősidőktől fogva és a jövőben is igazodni kell ahhoz az elvhez, “mely szerint minden egyes részegyháznak összhangban kell lennie az egyetemes Egyházzal, nem csupán a hit tanítása és a szentségi jelek, hanem az apostoli és azóta folytonos hagyomány által egyetemesen elfogadott szokások tekintetében is, melyeket nem csak a tévedés elkerülése végett kell megtartani, hanem az átadandó hit épsége érdekében is, mert az Egyház imádságának törvénye megfelel a hite törvényének.”[1]

A teljes dokumentum letölthető innen.

Létrehozva 2012. április 26.