Hogyan védd meg a családodat a spirituális támadásoktól?

Egy ördögűző asszisztense ad gyakorlati útmutatást, ami az egyház tanításában gyökerezik, azt állítván, hogy „a szentségi élet hatalmas védelmet nyújt” az egész család számára.

Ezt nem olyan munka, amit az apróhirdetésekben megtalálsz: ördögűző asszisztens. Amellett, hogy feleség és anya, Kathleen Beckman ezt a munkát az Egyház ördögűzés és szabadítás szolgálatában végzi. Az egyházért végzett egyéb munkája közé tartozik az evangéliumi üzenet terjesztése a katolikus rádióban és televízióban, a Nemzetközi Ördögűzők Szövetsége tanfolyamának elvégzése a római Regina Apostolorum pápai egyetemen, továbbá az Imádság a papokért Alapítvány társalapítója, és a papság szentsége és védelme érdekébent végzett ima- és áldozatvállalási szolgálat.

Negyedik bestseller könyvében [A Family Guide to Spiritual Warfare, Családi útmutató a lelki háborúhoz] Beckman elmagyarázza, hogy a démonok azért folytatnak háborút a családok ellen, mert a családok létfontosságúak Isten üdvösségtervében. „Ez a rideg valóság megköveteli, hogy a családtagok jól képzett szellemi harcosokká váljanak, akik aktívan védik otthonukat, és harcolnak azért, hogy az tiltott terület legyen a démoni tevékenység számára” – ismerteti könyvében. Személyes tapasztalatokat oszt meg és azt is megmutatja a családoknak, hogyan „tisztítsák” és védjék meg háztartásukat az Egyház szellemi fegyvereinek felhasználásával.

Beckman a Registernek beszélt arról, milyen egy ördögűzőnél asszisztálni.

Hogyan került a szabadító szolgálatba?

Msgr. John Esseff [a XIII. Leó Pápa Intézet társalapítója] arra bátorított, hogy Mária anyánkat utánozzam azzal, hogy papokat segítek ebben a szolgálatban; ő segített, hogy felismerjem ezt a hivatást. Egyszerűen válaszoltam a felkérésre, hogy szolgáljak az intézetben és az egyházmegye ördögűző csapatában.

Mit csinál pontosan?

Hat évig a Mundelein Szemináriumban szolgáltam a helyszínen a XIII. Leó Pápa Intézetben, mint a papnövendékek esettanulmányainak segítője, most pedig a központon kívül szolgálok a tanácsadó testületben. Az egyházmegyémben 13 éve szolgálok egy ördögűző csoportban. Van egy papunk, aki kinevezett ördögűző, és egy másik pap, aki a kisebb vagy egyszerű ördögűzéseket vezeti.

Laikusokból és nőkből álló csapatunk mindkét papot szolgálja, és jelen van az ördögűzés minden nagyobb és kisebb szertartásán. Közbenjárók vagyunk, akik válaszolunk a pap imáira és a rítus litániáira; mi intézzük a helyszín logisztikáját, és segítjük a szolgálatban részesülő személyt. Időnként vissza kell tartanunk az ilyen személyt attól, hogy kárt tegyen magában és/vagy a papban, vagy a mindig jelen lévő Oltáriszentségben. Adminisztrátorként én kísérem a személyt a szolgálat előtt, alatta és utána, és kezelem az aktákat.

Milyen dolgok miatt keresnek az emberek ördögűzőt?

A képzésem során megfigyeltem nehéz eseteket az ördögűzőknél Amerikában, de Európában is, mivel a Nemzetközi Ördögűzők Szövetségének római tanfolyamán tanultam. Számos ok miatt keresnek az emberek ördögűzőt, de tapasztalataim szerint a legjelentősebbek a következők: 1) vallási szinkretizmus; 2) New Age praktikák, mágia, varázslás, alternatív gyógyászati módszerek; 3) nem kezelt, krónikus pornó-, szex- és drogfüggőség; 4) okkult praktikát gyakorlóktól kapott vagy generációs átkok; 5) szexuális, érzelmi vagy fizikai bántalmazás a családban; 6) paktum az ördöggel a pénzért vagy hírnévért.

A gonosztól való szabadulás szolgálatában fontos a különbségtétel: zsarnokság/elnyomás (démoni támadások kívülről, mint például Jób könyvében), rögeszmék (démoni támadások belülről, mint például krónikus gondolatok az önkárosításról vagy mások bántalmazásáról) és megszállottság (egy démon az illető szándékos hívására birtokba veszi a személy testének egy részét). Ezek a kategóriák rendkívüli démoni tevékenységnek számítanak, és gyakran szükség van a pap segítségére a kisebb vagy nagyobb ördögűzéshez.

Mennyi a segítséget kérők átlagos életkora?

A Családi útmutató a lelki harchoz című könyvemhez megkérdeztem az óceán mindkét partján élő ördögűző barátaimat. Ők arról számoltak be, hogy az átlagéletkor 20 és 50 év között van. Az én egyházmegyémben az átlagéletkor 18 és 40 év között van.

Beutalják őket pszichiátriai vizsgálatra?

A pszichiátriai értékelés értékes eszköz a szellemek megkülönböztetéséhez és az egész ember gyógyításához. Minden helyi ordinárius a saját joghatóságán belül dönt az erőforrásoknak megfelelő protokollról. Sok egyházmegye előírja a pszichiátriai értékelést az ördögűzés minden nagyobb rítusához. Kisebb ördögűzés esetén a mentálhigiénés állapotfelmérés fakultatív lehet. Azt mondom a kérelmezőknek, hogy az Egyház a teljes ember gyógyulásával törődik; nem lehet a kettőt szétválasztani. A Katolikus Orvosok Társasága jó forrás a katolikus mentálhigiénés konzultációkhoz.

Melyek a leggyakoribb módok, melyekkel az ördög beavatkozik az emberek életébe?

1) Katolikusok gyakran abbahagyják a szentségek vételét és az imádságot; 2) vallási szinkretizmus, pogány szertartások és kulturális babonák beemelése a katolicizmusba, mintha ezek együtt tudnának létezni; 3) rendezetlen házasságok (együttélés); házastársak vagy gyermekek drog-, alkohol-, pornófüggősége; okkult játékok, zene, irodalom és média; 4) be nem gyógyult sebek a meg nem bánt bűnök miatt, sorozatos abortuszok, sorozatos házastársi hűtlenség, okkult gyakorlatok, fizikai és érzelmi bántalmazás otthon vagy a munkahelyen.

Vannak olyan dolgok, amelyeket az emberek saját maguk is megtehetnek, hogy ne legyen szükségük ördögűzőre?

Az emberek megvédhetik magukat azzal, hogy szentségi életet élnek: a lehető leggyakrabban veszik magukhoz az Oltáriszentséget, és rendszeresen járulnak szentgyónáshoz. Ezek a szentségek sokkal erősebbek, mint maga az ördögűzési szertartás, amely szakrális, de nem szentség. A rózsafüzér erőteljes fegyver az ördög ellen. Az ördögűzés során démoni sikolyoknak („Hagyjátok azokat a gyöngyöket! Kínoznak minket!”) vagyunk tanúi.

A szentségi élet hatalmas védelmet nyújt. A napi ima szükséges a szellemek megkülönböztetéséhez. Az Efezus 6-ban leírt lelki fegyverzet a szükséges védelem.

Mi történik a szabadítás során?

Ez egy liturgikus szertartás, amit csak a hivatalos egyházmegyei ördögűző imádkozik, saját püspöke engedélyével egy démon által megszállt személyért. Az ördögűzőt laikus férfiakból és nőkből álló csapat segíti, akik tanúk lesznek, közbenjárnak és védelmezik a kérelmezőt, a papot és az Oltáriszentséget a gyakran előforduló erőszakos démoni megnyilvánulásoktól.

A kisebb ördögűzés szabadító imákból áll, mint például XIII. Leó pápa imája (csak papok mondhatják, a helyi ordinárius engedélyével). Egyébként minden pap imádkozhatja a kisebb ördögűzési imákat egy olyan személyért, aki a gonosz szellemektől való szabadulást keresi olyan esetekben, melyek nem tartalmazzák a megszállottságot.

A családokban a keresztségi, házastársi és szülői tekintély érvényesül, így a családon belül a szabadító imákat a tekintélyt viselők imádkozhatják. Ezt a könyvemben kifejtem.

Tudna példákat mondani arra, hogy az ördög megszáll vagy rögeszmésen támad embereket?

A könyvemben van egy „függelék” a megtörtént esetekről, melyeknek tanúja voltam. Íme egy kis ízelítő:

1) Egy fiatalembert megszállt [a démon], miután szülei (gyakorló sátánisták) már az anyaméhben a Sátánnak ajánlották. A Szűzanya segített megszabadítani őt számos exorcizmus után.

2) Egy katolikus nagymama démoni rögeszme alá került, miután csatlakozott egy olyan imacsoporthoz, mely katolikus rózsafüzér csoportnak adta ki magát, de a vezetők gyakorló boszorkányok voltak, akik titokban átkot szórtak a nagymamára, aki naivan megengedte nekik, hogy vérszerződés céljából megszúrják az ujját.

3) Súlyos pornófüggőség miatt egy középiskolás diák kígyóként manifesztált és gurgulázó hangon kiabálta: „Szükségem van a pornóra, nem tudok pornó nélkül élni.”

4) Egy idős papot saját műtétje után gonosz szellemek rögeszmésen kísértettek, akik kigúnyolták papságát és csúfolódta vele: „A pokolba viszünk, amiért elpazaroltad az életedet, te semmirekellő pap!”

5) Egy kimerült orvostanhallgató démoni megszállottság alá került, miután egy alkalommal propofolt adott be magának illegálisan, hogy könnyebben tudjon elaludni. A démon azonnal manifesztálódott és azt mondta: „Az enyém vagy, és soha nem szabadulsz meg ettől a gyógyszertől.” Gyorsan függővé vált, abba kellett hagynia a rezidensi képzést, hogy rehabilitációra kerülhessen, és egy kisebb ördögűzés után szabadult meg.

Azonban nem mindenki szabadul meg, aki ördögűzésben részesül. Vannak, akik nem hajlandók elvégezni a spirituális élet építésének és a Jézus Krisztussal való kapcsolattartás kemény munkáját, így kilépnek a folyamatból.

Hogyan védheted meg magad és a családod?

Szeretem az Úr Jézus Krisztust, és több mint 30 éve vagyok napi áldozó, és ugyanennyi ideje naponta veszek részt szentségimádáson. Gyakran imádkozom a rózsafüzért a nap folyamán, mert szeretek elmélkedni a misztériumokról.

Van egy szent pap lelki vezetőm, aki rendszeresen segít nekem, és egy gyóntatóm, hogy gyakran járulhassak ehhez a szentséghez. Követem Szent Ignác szabályait a lelkek megkülönböztetésére és az éjszakai examenre. Fontos, hogy ezeket nem azért teszem, hogy mindezt kipipáljam, hanem Isten és a lelkek iránti szeretetből.

Ami a családot illeti, hiszem, hogy sokkal több áldást kapnak, mint spirituális támadást. Szükség szerint megbeszéljük a lelki harcot, és meg tudjuk állapítani, amikor egy családtagunk valamilyen rögeszmétől szenved, és imádkozunk egymásért. A fiatal gyerekek sebezhetőbbek a démoni retorziókkal szemben, ezért néhány ördögűző jobban szereti, ha a csapattagok érett korúak.

Érzett valaha bármilyen személyes ellenhatást? 

A számos év alatt, amióta ördögűzésben segédkezem, csak néhány olyan alkalom volt, amikor személyes ellenhatást éreztem, ami démoni támadásoknak tulajdonítható. 1) Kétszer lenyomtak, kisebb sérüléseket okozva. 2) Egyszer verbálisan megtámadott egy démon, aki a megszállt személyen keresztül beszélt hozzám. 3) Közvetlenül az ördögűzés előtt előfordulhat, hogy hirtelen testi gyengeségem támad, ami az imák megkezdésekor eltűnik.

Soha nem tapasztaltam félelmet az ördögűzés során. Inkább áhítattal nézem Jézus Krisztus hatalmát, ahogy a papon keresztül munkálkodik; egyfajta félelemben a szentelmények, mint a rózsafüzér, a szenteltvíz, a megszentelt só, az ereklyék hatékonysága előtt – ezek meggyötrik a démonokat, akik hangosan tiltakoznak és vulgáris dolgokat kiabálnak a szentelmények, a Szentírás és a feszület ellen.

Tanúi vagyunk a hit erejének a lelkek üdvösségéért folytatott nagyon is valóságos harcban, Krisztus győzelmének a gonosz lelkek felett.

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2022. július 17.