Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Odaállni a résbe (2)

Bátorító, amikor egy püspök nem csak buzdít, hanem maga áll a spirituális harc élére. Kihívás, ha az egyházmegyében minden egyes férfit szólítanak a keresztény ethoszt támadó szellemi harcba. Elgondolkodtató, hogy vajon hányan vállalják fel ugyanezt a missziót egy másik ország másik egyházmegyéjében. A szerk.

Apostoli buzdítás katolikus férfiaknak, lelki fiaimnak

Thomas J. Olmsted, püspök, Phoenix Egyházmegye (USA)

1. kérdés: Mit jelent katolikus férfinek lenni?

Ecce Homo – Íme, az ember

Minden férfinek, különösen ma, érett elfogadásra és megértésre kell jutnia, hogy mit jelent férfinek lenni. Ez nyilvánvalónak tűnhet, de a mi világunkban sok az eltorzult kép, és a zavar sok bizonyítéka van arra, hogy mi az igazi férfiasság. Elmondhatjuk, hogy a történelem során először az emberek annyira összezavarodtak vagy annyira arrogánsak, hogy megpróbálják meghatározni férfiasságukat vagy nőiességüket a saját definícióik szerint.

19 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Odaállni a résbe

Apostoli buzdítás katolikus férfiaknak, lelki fiaimnak

Bátorító, amikor egy püspök nem csak buzdít, hanem maga áll a spirituális harc élére. Kihívás, ha az egyházmegyében minden egyes férfit szólítanak a keresztény ethoszt támadó szellemi harcba. Elgondolkodtató, hogy vajon hányan vállalják fel ugyanezt a missziót egy másik ország másik egyházmegyéjében. 

Thomas J. Olmsted, püspök, Phoenix Egyházmegye (USA) buzdítását nagyon fontos és követendő példának tartjuk. A részletekben közölt írást most teljes terjedelmében, letölthető formában adjuk közre. A szerk.

1 Minute
Evangelizáció

Miért kell harcolnunk

Amikor nagyon naiv tizenegy éves voltam, egy csapat fiú az iskolából elkapott a szomszéd udvarában, egyedül. Egy barátnőm volt velem, de ő elszökött. . Alig tudtam eleget ahhoz, hogy féljek, de azt tudtam, hogy nem szeretem, ha egy nálam nagyobb ember lefog.

Mivel egyértelműen túlerőben voltak, nem küzdöttem. Nem is beszéltem erről, egészen a húszas éveimig. Gondolom, olyan károkat okozott, amelyeket nem is értek, de Krisztuson keresztül a megbocsátásig jutottam, és az egészet magam mögött hagytam.

10 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Miért kell harcolnunk?

Amikor nagyon naiv tizenegy éves voltam, egy csapat fiú az iskolából elkapott a szomszéd udvarában, egyedül. Egy barátnőm volt velem, de ő elszökött. . Alig tudtam eleget ahhoz, hogy féljek, de azt tudtam, hogy nem szeretem, ha egy nálam nagyobb ember lefog.

Mivel egyértelműen túlerőben voltak, nem küzdöttem. Nem is beszéltem erről, egészen a húszas éveimig. Gondolom, olyan károkat okozott, amelyeket nem is értek, de Krisztuson keresztül a megbocsátásig jutottam, és az egészet magam mögött hagytam.

10 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Hogyan védd meg a családodat a spirituális támadásoktól?

Egy ördögűző asszisztense ad gyakorlati útmutatást, ami az egyház tanításában gyökerezik, azt állítván, hogy „a szentségi élet hatalmas védelmet nyújt” az egész család számára.

Ezt nem olyan munka, amit az apróhirdetésekben megtalálsz: ördögűző asszisztens. Amellett, hogy feleség és anya, Kathleen Beckman ezt a munkát az Egyház ördögűzés és szabadítás szolgálatában végzi. Az egyházért végzett egyéb munkája közé tartozik az evangéliumi üzenet terjesztése a katolikus rádióban és televízióban, a Nemzetközi Ördögűzők Szövetsége tanfolyamának elvégzése a római Regina Apostolorum pápai egyetemen, továbbá az Imádság a papokért Alapítvány társalapítója, és a papság szentsége és védelme érdekébent végzett ima- és áldozatvállalási szolgálat.

Tanúságtétel

Ördögűző napló #183: Vlagyimiri Szűzanya

A nálam lévő Mária-ikon nem különösebben vonzó, legalábbis felszínesen nézve. Az egész sötét, Mária arckifejezése komor, szinte boldogtalan. Évekkel ezelőtt kaptam az ikont, és már el akartam dobni, de aztán úgy éreztem, nem szabad elengednem. Így hát megtartottam. Az évek során naponta imádkoztam ezzel, mivel a tabernákulum mellett áll. Most, amikor úton vagyok, hiányzik az ikon. Ha hosszabb útra megyek, néha becsomagolom és magammal viszem; a kapcsolatom vele erőssé vált.

Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Fájdalommal és szeretettel korunk emberéről

„A nehézségek, amelyeket át kell élnünk, nagyon megterhelők és nagyon veszélyesek, de végső soron Krisztus fog győzedelmeskedni.” Korunkban az emberek többsége világi műveltséget szerez és nagy sebességgel száguld a világban. De mivel hiányzik az istenfélelem – pedig a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme (Zsolt. 111 (110), 10) -, ezért hiányoznak a fékek, ám fékek nélkül a rohanás a szakadékban végződik.

29 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Tíz mód, hogyan nyerjük meg a pornó elleni küzdelmet

A legsúlyosabb csatákat a legmohóbb farkas ellen vívjuk, amit pornónak neveznek. Bizonyossággal, nagy bánattal és fájdalommal elmondhatjuk, hogy ma az egyik legerősebb és legelterjedtebb szenvedély a pornó. Az egyszerű elérhetőség és a pornóhoz való túl könnyű hozzáférés miatt egyre több ember -köztük tizenévesek, sőt akár gyerekek is – nézik a pornófilmeket.

Ebben a helyzetben konkrét stratégiával vagy tervvel kell rendelkeznünk, hogy harcoljunk halhatatlan lelkünk üdvösségének hatalmas ellensége ellen. A következő tíz lépést adjuk a csaták megnyeréséhez. Induljunk a csatába, ne saját magunk, hanem a mindenható Isten vezetésével és Boldog Édesanyja segítségével!

8 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Odaállni a résbe (1)

Bátorító, amikor egy püspök nem csak buzdít, hanem maga áll a spirituális harc élére. Kihívás, ha az egyházmegyében minden egyes férfit szólítanak a keresztény ethoszt támadó szellemi harcba. Elgondolkodtató, hogy vajon hányan vállalják fel ugyanezt a missziót egy másik ország másik egyházmegyéjében. A szerk.

Apostoli buzdítás katolikus férfiaknak, lelki fiaimnak

Thomas J. Olmsted, püspök, Phoenix Egyházmegye (USA)

Kerestem köztük olyan férfit, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért…” (Ez 22,30)

Csatába hívás

Harsonaszóval kezdem ezt a levelet és világos üzenettel számotokra, fiaim és a testvéreim Krisztusban: férfiak, ne habozzatok részt venni a körülöttünk folyó csatában, ami gyermekeinket és családjainkat megsebzi egy olyan csatában, ami eltorzítja mind a nők, mind a férfiak méltóságát.

17 Minute