A ’maga módján való vallásosság’

Napjainkban egyre gyakrabban találkozunk azzal, hogy kortársaink büszkén vallják magukat a ’maguk módján vallásosnak’. Éppúgy megjelenik ez a közbeszéd szintjén, mint a baráti, kötetlen találkozások alkalmával. Nemritkán e kijelentéshez büszke öntudat, polemizáló magatartás is társul.

Jelen tanulmány célja, hogy a jelenséget vallásszociológiai szempontból megvizsgálja, majd kitekintsen a mögötte álló filozófiai, világnézeti beállítódás elméleti alapjaira, végül a keresztény (katolikus) teológia eszköztárával válaszokat fogalmazzon meg a témával kapcsolatban. Újkeletű, változó vagy állandó attitűdként tekinthetünk-e rá? Csak kihívás, vagy egyben evangelizációs lehetőség is a történelmi egyházak, a keresztény kultúra számára?

A tanulmány letölthető itt.

Létrehozva 2021. december 31.