A Schneider interjú #10: A Lélek és Krisztus

Schneider püspök beszél hitéről és a Jézus Krisztushoz fűződő kapcsolatáról

Robert Moynihan: Még egy utolsó kérdésem lenne, és nagyon köszönöm, hogy időt szakított rám.

A legmélyebb lelki szintre szeretnék eljutni: az ön hitéhez.

Elmondaná nekünk, hogy mit jelent Önnek Jézus?

Milyen a kapcsolata Jézus Krisztussal?

Mi a fontos Jézusban?

Miért olyan fontos Önnek és a világnak?

Athanasius Schneider püspök: Tamás apostol szavaival élve: „az én Istenem és az én Uram.”

Nem lehetnek csodálatosabb szavak ezeknél: „az én Uram és az én Istenem.”

Szent Pál mondata: „Omnia in omnibus Christus.” [mindenben Krisztus]

Ez lefordítva azt jelenti: „Krisztus lesz számomra mindenben a minden.”

Tehát Ő lesz számomra minden, az én Istenem és a mindenem, Jézus Krisztus.

Ő a megtestesült Isten.

Jézus az én Istenem és az én Uram, az én Megváltóm, az én Mindenem.

Ez az alapja egész életemnek és hitemnek, munkámnak, szenvedéseimnek, és ez a vágyam, hogy Őt lássam a mennyben, az egész Szentháromságot és Isten Bárányát, Jézus Krisztust, az én Megváltómat, akit most a hitemmel elsősorban a Szent Eucharisztiában látok.

És így számomra Jézus Krisztus itt van ezen a földön az én lelki életemért, elsősorban az Eucharisztikus Krisztus, de azért, mert itt találom az én Istenemet, a saját Istenemet, a saját Uramat, a saját Megváltómat konkrétan megtestesülve a Szent Eucharisztiában.

És ezért az eucharisztikus Krisztus az életem, a lelki életem és a hitem középpontja.

Mert minden alkalommal, amikor a templomba jövök, hogy lássam a szentostyát a szentmisén, a szentségimádás alatt, az egy folyamatos meghívás a hitre, mert nem látom Őt a maga dicsőségében, de hiszem, hogy biztosan, lényegileg, valóságosan itt van.

És ez a hitem és a szeretetem folyamatos gyakorlása.

És így a jelmondatom, szintén Szent Péter Julian Eymardé, egy nagy eucharisztikus szenté, aki ezt mondta: „Adveniat regnum tuum eucharisticum.”

„Jöjjön és uralkodjon a Te eucharisztikus birodalmad.”

És (ezen keresztül) a mi saját életünk is helyreáll, és az Eucharisztia által a legerőteljesebben megújul, megerősödik.

Eucharisztikus életünk és az egész Egyház tehát csak a liturgikus és eucharisztikus élet megújulásán keresztül újulhat meg és erősödhet meg.

Moynihan: Excellenciás uram, nagyra értékelem mindazt, amit mondott.

Köszönöm, és minden jót kívánok az utazásaihoz.

Most készül vissza Kazahsztánba, és minden további munkához.

Schneider püspök: Moynihan úr, köszönöm a munkáját, amit végez.

Ön ezekben az időkben hozzájárul a katolikus hithez, hála laikusként a katolikus hitéért.

És ezt együtt tudjuk megtenni, ez az én örömöm és hálám is az Ön számára.

Köszönöm.

Moynihan: Köszönöm.

(Vége)

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2021. december 3.