Tudat alatti befolyásoltságunk

Sok minden  befolyásol  minket. A  környezetünk  hatásait  nem  tudjuk  teljesen  elkerülni. A nyílt, egyértelmű befolyásolások ellen, amikor azok nem tetszenek,  igyekszünk kibújni a hatásuk alól. De vannak tudat alatt befolyásoló tényezők,  melyek ellen csak a tudatosítás után van esélyünk cselekedni, de akkor is igen  nehéz a helyzetünk.

A mai társadalomban sokféle, sokirányú probléma feszül. A felszínes dolgok  foglalkoztatják az emberek zömét, a lényeggel, a mélyben húzódó dolgokkal nem  igazán akarnak foglalkozni ma már az értelmiségiek sem. Ez is tulajdonképpen  egy tudat alatti befolyásoltság eredménye, mely a folyamatos nagy leterheltségünk  révén befolyásol minket. A leterheltségünk, rohanásunk miatt nincs időnk semmi  igazán lényegesre: Istennel történő beszélgetésre, imára, illetve embertársainkkal  történő beszélgetésre.

Egyesek azt mondják – és nem alaptalanul –, hogy a sátán  egyik profi ténykedése, hogy az időnket leköti, elrabolja. Nincs időnk, illetve nem  juttatunk elég időt a legfontosabbakra. Az időnk a legdrágább, és olyan könnyen  megmagyarázzuk, hogy miért kell most mást csinálni – hiszen az nagyon fontos és  sürgős. Ebben a kelepcében vergődök én is, sajnos. Ha ezt felismertük, akkor van  esélyünk tenni ellene, bár még így is nagyon nehéz.

Az  időprés  mellett van más is, mely meggyengíti  emberi  kapcsolatainkat.  Sokszor arra figyelünk fel (aki egyáltalán felfigyel erre), hogy nem is igazán akartam olyan megjegyzést tenni a házastársam, a rokonom felé, amit tettem, de mégis  az jött ki a számon. Nem is igazán tudom, hogy miért, de egyre feszültebb a hangulat közöttünk… Az ilyen dolgok mélyére látni nagyon nehéz, mégis próbálkozzunk meg vele. Lehet, hogy e mögött is fel lehet fedezni a sátáni cselvetést?

Próbáljuk kritikusan szemlélni a mai filmeket, a mai „lazításra” szánt könyveket. Vizsgáljuk meg kellő kritikával, és akkor talán megtalálunk bennük egy-egy  jól elhelyezett „aknát”, mely nem véletlenül van pont úgy benne. A mai kor sátáni  megnyilvánulásairól nem kell sokat beszélni senkinek, hiszen elég belegondolnunk abba, hogy az Unió miért akar mindig rosszat nekünk. Ennek az az oka,  hogy mindig nekik legyen jó (az önzés megnyilvánulása), de ezt nagyon ravaszul,  mindenféle szépnek látszó gondolatokkal adják el a jámbor embereknek. Ugyanez  történik a média számtalan területén és a filmek, könnyed regények terén is.

Az elmúlt években egy-egy filmszemlén szóba került, hogy kb. 10-15 éve minden  amerikai  film, majd kicsit  későbbtől az egyéb nyugati filmek is tudatosan úgy vannak felépítve, hogy az Istentől eltávolítsanak. Erről pszichológusok gondoskodnak, ebben az ő javaslataikra épít a filmvilág.

Mi vehető ki a filmekből, regényekből? 

Több  pontot  lehet  kitapintani,  ha  figyelmesen  vizsgálódunk.  Az  egyik  az  Istentől történő eltávolításunk. A filmekbe mindenhol belecsempészik a szófordulatokon, a cselekményeken keresztül, hogy az az érzése legyen a nézőnek (olvasónak), hogy mindent meg tud oldani saját maga, emberi erővel – tehát nincs  szükség Istenre. Sok film megnézése után tudat alatt bennünk marad, hogy nincs  feltétlen szükségünk Istenre, hiszen emberileg szinte mindent meg lehet oldani. Ez  az általános hitgyengülésnek egyik oka!

A másik szempont, mely tapintható (főként férfiak felé irányítva), az az erőszak  megnyilvánulása. Olyan módon vannak adott esetben a pozitív dolgok is erőszakhoz társítva, hogy tudat alatt igen sok ember a filmek megnézése után sokkal erőszakosabban közlekedik, sokkal erőszakosabb viselkedése lesz embertársai felé.  Nem tudatos ez, elvileg nem akarja, mégis így cselekszik. A menedzser világ ezt  még külön magas szintre fejlesztette. Ennek technikáját külön oktatják is.

Az erőszakkal kicsit rokon a harmadik dolog, melyet egyszerűen csak „feminizmusnak” szoktam nevezni, mert ez jól rámutat a lényegre. A filmek képkockái  a szövegek tálalása és megfogalmazása tudat alatt arra indítja a hölgyeket, hogy  egyre több helyzetben vegyék magukhoz a vezető szerepet. Hiszen a filmekben  látszik, hogy milyen ügyesen túl tudnak járni adott esetben a férfiak eszén, adott  esetben a családfő helyett is milyen ügyesen lehet irányítaniuk a családot. És tudat  alatt így is cselekszenek, bár lehet, hogy gondolkodva nem így tennének sokszor. Ha ezzel találkozik egy családfő, és ezt éveken át folyamatosan tapasztalja,  a gyengébb alkatok vagy infarktusba, vagy alkoholizmusba „menekülnek” belső  feszültségeik miatt. Ha a férfi ellenáll, mert erős alkat, akkor könnyen önsajnálatba csavarodik a feleség, depressziós lesz.

Végül az ösztönök kiélése felé irányítanak a filmek tudat alatt. Elsősorban a  szexuális ösztönök, de rögtön a második helyen az étkezéshez tartozó ösztönök  felé terelik az embereket – tudat alatt. „Nekem az a kis élvezet, az a kis finomság  jár,  megengedhetem  magamnak…”  gondolják  sokan  és  cselekszenek  e  szerint,  bár lehet, hogy sokszor tudatosan nem így tennének. A filmekből kapják az ötleteket a szexuális kihágásokra, erkölcstelenségekre is. Ez is nagyrészt tudat alatt  munkálkodik  férfiakban  és  nőkben  egyaránt.  Még  a  vetített  filmek  (képkockák  sora) világából ismert az a „trükk”, hogy kb. minden századik filmkocka pucér  nőt ábrázolt, melyet a vetítés tempójában nem látott meg az ember. A film végén  viszont a férfiak zöme igyekezett minél előbb egy nőt találni magának, úgy be  voltak gerjedve, és nem tudták, hogy mitől. Tipikus tudat alatti hatás. Azóta ez is  továbbfejlődött…

Mindez már a rajzfilmek világánál kezdődik: pl. Az egérfogó, Az oroszlánkirály stb. A  Walt Disney filmek ma már mind negatív irányba terelik a néző gondolatvilágát.

Például a jópofa macska-egér témájú rajzfilmek szép lassan, a folyamatos ölés és  újra „feltámadás” után tudat alatt lerombolja az élet értékét, értékelését – a gyilkolás nem is olyan nagy baj, mert úgyis újraéled…

Nézzük meg, hogy Egyházunk tanítása tükrében hogyan is állnak ezek a tudat  alatt befolyásoló témák.

Az Istentől történő eltávolításra azt hiszem egyértelmű a válaszunk. Csak az Isten tudja igazán megoldani problémáinkat, de csak akkor, ha hozzá fordulunk  alázatos kéréssel, bűnbánatot felébresztve magunkban. Az alázat a ma emberének  egyik legnagyobb hiánya…

Az erőszakkal szemben is elég egyértelmű a helyzet, Jézus és a Szűzanya végtelen  alázatos,  szolgáló  szellemisége  merőben  ellentétes  az  erőszak  bármilyen  megnyilvánulásával, és ők a mi igazi példaképeink.

A „feminizmus” dolgaival kapcsolatban Egyházunk a Szűzanya személyét állítja elénk példaképnek, aki alázatban szolgált Jézus mellett, a keresztény szellemiség igazi mélységeinek kibontakozásáért. A családban pedig ha nincs meg a  Szentírás szerinti viszony – férj úgy szeresse feleségét, hogy képes legyen meghalni érte, és a feleség engedelmeskedjen a férjének – akkor a család egyensúlya  kibillen.

Az ösztönök kiélése – akár szexuális, akár étkezési téren – az önzés tipikus  megnyilvánulása, mely a közösséget, az emberi kapcsolatokat bomlasztja. Ennek  ellentéte a szeretet parancsának követése, az alázatos lemondás, az önuralom gyakorlása, melyet nem csak Jézus és a Szűzanya, de jellemzően minden komoly  szentünk sűrűn gyakorolt. Mindig van miért felajánlani lemondásunkat.

Ha ezeket számba vesszük, akkor láthatjuk, hogy a filmek és regények tudat  alatti befolyása – melyet a média is szorgosan erősít, támogat – igen komolyan hat  ma a családok egységének megbomlására. Mondhatnánk úgy is, hogy valószínűleg  elsődleges okozói ezek annak, hogy ma már statisztikailag is a katolikus házasságok kb. fele válással ér véget. Pedig örök hűséget fogadott mindkét fél annak  idején. De a tudat alatti befolyásolás elcsavarja az agyakat és feszültségek, veszekedések születnek, melyet ilyen agyi állapotban nem lehet igazán megbékélésre  vinni.  Csak  abban  az  esetben,  ha  a  tudat  alatti  befolyásoltságunk  ellen  tudunk  hatékonyan tenni, akkor várható további béke családjainkban. De ezt nagyon nehéz megtenni. Tulajdonképpen még elhinni is nehéz, hogy ilyenek lehetnek okai  a sok-sok válásnak. Ezen tudat alatti befolyásolás ellen egyetlen igazi megoldás a  TV kikapcsolása, a média hallgatásának, műsorainak megválogatása, a könyvek  megválogatása. A lazítás – ahogy az öregek mondják – a bűn melegágya…

A családokban a nő szerepe kulcsfontosságú.  A bibliai két szélsőség között számtalan lehetőség van. Éva és Mária is nő volt. Éva által jött az ősbűn, Mária által a megváltás. Éva Istenné akarta tenni magát, Mária alázatban szolgált egész életében. Mindketten nők voltak, sokmindent meghatároztak, nem csak  családjukban…

Nekünk – az ateistákkal szemben – van egy nagy előnyünk, mely feladat is  egyben: az Istenbe vetett hit. A hit ápolásával, hitgyakorlati tevékenységünkkel,  imáinkkal és áldozat vállalásainkkal hatékonyan tudunk pozitív dolgokat tenni.  Ehhez nagy segítséget kaptunk Jézus Krisztus, a Szűzanya, őrangyalunk és a szentek személyeiben. „Csak” használnunk kellene ezt a lehetőségünket!

Isten  és  a  mindenkor  Boldogságos  Szűz  Mária  adjon  sok  erőt,  kegyelmet,  hogy  felismerje,  ki-ki  az őt érő tudatalatti  eltorzulását, hogy tudjunk hatékonyan  tenni a szeretetegység  visszanyerése  érdekében  rokoni  kapcsolatainkban,  házasságainkban.

Forrás: Tengernek Csillaga, 2014/6. szám

Létrehozva 2021. március 8.