Fulton Sheen érsek figyelmeztetése a hamis katolicizmusról

Leblokkolva a háború után, a kommunizmus elleni harcban, Fulton Sheen próféciái a végidőkről kissé elavultak, de mögöttes víziója erős és kijózanító.

Communism and the Conscience of the West (Kommunizmus és a Nyugat lelkiismerete, 1948) című írásában az Antikrisztusról beszél:

Az Antikrisztust nem így fogják hívni, különben nem lennének követői. Nem fog vörös harisnyát viselni, nem fog ként okádni, nem hord szigonyt, és nem integet nyilas farkával, mint Mephisto a Faustban. Ez az álarcosbál segített az ördögnek meggyőzni az embereket, hogy nem létezik. Amikor senki sem ismeri fel, még nagyobb hatalmat gyakorol.

Mindig emlékeznünk kell arra, hogy a sátán a világosság angyalaként jön. Amit ő mutat be, az mindig rendkívül ésszerű. Ő látszólag értelmes megoldást kínál, puha megoldást, a kompromisszumos és könnyű utat. Ha úgy mutatná magát, mint szörnyeteg, akkor mindenki rettegésben rohangálna. Ehelyett kiutat kínál, amikor bajban vagyunk, egy alternatívát, amikor Krisztus útja nehéznek tűnik.

Sehol a Szentírásban nem találunk igazolást az ördög népszerű mítoszára, aki mint egy pojáca, úgy öltözködik, mint az első „vörös”. Inkább úgy írják le, mint egy angyalt, aki a mennyből bukott le, mint „e világ fejedelme”, akinek az a dolga, hogy elmondja nekünk, hogy nincs másik világ.

Amikor az Antikrisztusra figyelünk, ügyelnünk kell arra, hogy ne váljunk túlságosan megszállottjává egy bizonyos történelmi vagy kortárs alaknak. Az biztos, hogy lesz egy Antikrisztus egy nap, aki arra törekszik, hogy átvegye a világot, és ott lesz a ő prófétája, aki egy vallási vezető, aki arra törekszik, hogy megtévessze az embereket a spiritualitás hamis rendszerével.

Azonban arra is emlékezni kell, hogy a történelem során mindig is voltak Antikrisztusok és hamis próféták. Továbbá voltak olyan ideológiák, melyek antikrisztusiak, és vallási rendszerek, melyek hamisan prófétálnak.

A szíve mélyén az Antikrisztus ennek a világnak az uralkodója. A hamis próféta olyan vallást hirdet, ami csak e világból való.

A világ minden rendszere és hamis vallása összefog, hogy meggyőzzön bennünket erről a tényről. Íme néhány ideológia Antikrisztus rendszere, amely elterjedt mai kultúránkban:

  • Materializmus – nincs másik világ. Ez van.
  • Szcientizmus – csak a tudományosan tesztelt tudás érvényes.
  • Historizmus – nincs átfogó gondviselés. A történelem véletlenszerű.
  • Evolúcionizmus – a természetes világ véletlenszerűen fejlődik ki. Nincs isteni terv.
  • Haszonelvűség – csak az számít, ami működik. A hatékonyság és a gazdaság az istenünk.
  • Racionalizmus – nincs olyan, hogy kinyilatkoztatás. A gondolkodóképességed az egyetlen hozzáférés az igazsághoz.
  • Szentimentalizmus – az érzéseid az egyetlen útmutató, mert nincs objektív igazság.
  • Erkölcsi relativizmus – nincs nagy törvény. Ezért azt tehetsz, amit akarsz. Valójában ez a diabolizmus mottója: „Tégy, amit akarsz.”

Fulton Sheen egy olyan rendszer logikus következményeit követi nyomon, amely csak ehhez a világhoz kötődik, és arra törekszik, hogy megszüntesse a láthatatlan világot.

A sátán logikája egyszerű: ha nincs mennyország, akkor nincs pokol; ha nincs pokol, akkor nincs bűn; ha nincs bűn, akkor nincs ítélet, és ha nincs ítélet, akkor a rossz jó és a jó rossz. De mindenekelőtt ezen leírások előtt a mi Urunk azt mondja, hogy annyira önmaga lesz [az ördög], hogy becsapná még a kiválasztottakat is, de természetesen semmilyen képeskönyvben látott ördög nem tudná megtéveszteni a kiválasztottakat.

Természetesen a kiválasztottakat megtévesztik, és követik az Antikrisztust. Már most is. Hogy lásd, mire gondolok, folytasd Sheen érsek olvasását.

Hogyan érkezik ebbe az új korba, hogy követőket nyerjen vallásának? A pre-kommunista orosz hit az, hogy álruhában érkezik, mint a nagy humanitárius; ő fog beszélni a békéről, a jólétről, és bőségről nem úgy, mint aki elvezet Istenhez, hanem hogy önmagukban érjen véget a történet.

Mindig óvakodj a jobb világ ígéretétől. Mindig meg kell fizetni az utópia árát. Ne kapd be a csalit. Ne feledd, mindig van ingyen sajt az egérfogóban. Ne azzal töltsd az idődet, hogy ezt a világ jobb hellyé tegyed anélkül, hogy először megbizonyosodnál arról, hogy a Legjobb Hely felé tartasz. Az Antikrisztus mindig felajánlja nekünk ezt a világot. Felajánlotta Krisztusnak a világ összes királyságát. Velünk is ezt teszi. Csodálatos világot kínál… Isten és az Ő Fia, Krisztus, a király nélkül.

Sheen elmagyarázza, hogy milyen az Antikrisztus vallása:

ez a kísértés, hogy legyen egy új vallás kereszt nélkül, egy liturgia egy eljövendő világ nélkül, hogy legyen egy vallás, hogy elpusztítson egy vallást, vagy egy politika, ami vallás – olyan, ami Császárnak adja azokat a dolgokat is, melyek Istené. Az emberiség iránti látszólagos szeretete és a szabadságról és egyenlőségről szóló sikamlós beszéde közepette lesz egy nagy titka, amit senkinek sem fog elmondani: nem fog hinni Istenben.

Az Antikrisztus nem fog hinni Istenben, de vallásos lesz. Figyeld, ahogy a politikai vezetők képmutatóan szolgálják a kereszténységet és az egyházat. A választás során a politikus imádkozni fog, hogy hivatalba lépjen. A választás után az emberek imádkoznak, hogy kikerüljön a hivatalból. Az Antikrisztus követi az e világ urát, és ezért elmondható, hogy minden, ami érdekli, az ez a világ.

Mivel vallása az emberi testvériség lesz Isten atyasága nélkül, még a kiválasztottakat is meg fogja téveszteni. Létre fogja hozni az ellenegyházat, ami az egyház majma lesz, mert ő, az ördög, Isten majma. Az Egyház minden jellemzőjével rendelkezni fog, de ellentétes értelemben, és kiüresítve annak isteni tartalmától. Az Antikrisztus misztikus teste lesz, amely külsőleg teljesen hasonlít Krisztus misztikus testére…

„Isten majma”, micsoda kifejezés! C. S. Lewis Utolsó csatájára emlékeztet, amelyben egy Shift nevű majom talál egy régi oroszlánbőrt, és meggyőz egy Puzzle nevű ostoba szamarat, hogy Aslannak öltözzön. A hűséges narniaiakat becsapja Shift és Puzzle, mert már feladták és elfelejtették Aslant. Már kompromittáltak lettek, így amikor az anti-Aslan megjelent, lerogytak előtte.

A katolikusoknak fel kell ébredniük. A legtöbben alkalmazkodtunk a New Age szelleméhez. Már így is veszélyeztetjük a normáinkat, és legyengítettük védelmünket. Ez egy lassú, fokozatos folyamat, de miért gondoljuk, hogy mi is szembe szállunk az Antikrisztussal, amikor már lenyeltük a cukorkáját?

Nézd a világot magad körül. Hány egyházi vezetőt ismersz, akik már egy olyan evangéliumot prédikálnak, amely nem több, mint felhígított szocializmus? Hány édesen beszélő, mosolygós prédikátort ismersz, akik már felvonultatják politikai aktivizmusukat, miközben elhanyagolják Krisztus igazi Evangéliumának valóságát? Hány vallásos embert ismersz, akik hisznek már abban, hogy mindez az emberi testvériségről szól, miközben elhanyagolják Isten atyaságát?

Ezekben az időkben nincs egyetlen hamis próféta vagy hamis egyház. Ehelyett ezek a hamis ideológiák beszivárognak az összes keresztény egyházba, és a katolikus egyház sem kivétel.

Amikor hallok főpapokat, akik többet beszélnek a környezet, mint a lelkek megmentéséről, akkor kénszagot érzek. Amikor azt hallom, hogy papok és főpapok megvédik az olyan szexuális erkölcstelenséget, amely megtöri a házasság szentségét és a természetes rendet a „béke és irgalom” nevében, akkor füstszagot érzek – és nem tömjént. Amikor azt hallom, hogy a főpapok veszélyeztetik a katolikus hitet a hamis ökumenizmus kedvéért, akkor valami szörnyűt szagolok a szennyvízcsatornából.

Már előhozakodtak „egy új vallással kereszt nélkül, liturgia eljövendő világ nélkül, egy vallással, hogy elpusztítson egy vallást, vagy politikával, ami egy vallás – olyannal, ami a Császárnak adja azokat a dolgokat, melyek Istené.”

Ébredj fel és ne hagyd, hogy megtévesszenek. Ne feledd, a sátán csak azt tudja, hogyan kell hazudni. Ő a hazugságok atyja és a legyek atyja, és ahol legyek gyülekeznek, ott már van egy hulla.

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2023. október 10.