Kineziológia – keresztény szemmel

(egy levelezőlistáról)

A kineziológia kapcsán “hivatalos” egyházi állásfoglalás nem született, a tanítóhivatal is keveset foglalkozott az alternatív gyógyítás egyéb módjaival is. Ha egy módszer valóban természettudományos alapokon áll, akkor annak a vizsgálata erkölcsi kérdés lehet, hittani aggály vele szemben kevésbé merülhet fel. Különösen az utolsó levelet ajánlom az olvasó figyelmébe. A szerk.

Ha egy módszer tudományosan kontrollálhatatlan, másfelől bizonyos szellemi elemeket implikál, amelyek ellentétesek a keresztény hittel, akkor itt már hittani nehézségekkel is számolnunk kell.

A Kultúra Pápai Tanácsa kiadott egy “Jézus Krisztus, az élő víz elhozója. Keresztény megfontolások a New Age kapcsán” c. dokumentumot, amely vizsgálja az egészségről a New Age által kialakított képet, s azt, hogy ehhez hogyan kapcsolódik a kineziológia és egyéb alternatív gyógymódok:

A formális (allopatikus) orvoslás napjainkban mintha arra korlátozódna, hogy részleges, elkülönített betegségeket gyógyítson, és képtelen a személy egészségének tágabb képét meglátni: ebből fakadt az elégedetlenség érthető és jelentőségteljes növekedése. Az alternatív terápiák hatalmas népszerűségre tettek szert, mivel ezek az egész személyt kívánják meglátni, és sokkal inkább gyógyítani, és nem csupán kezelni akarnak. A holisztikus egészség, ahogyan nevezik, az értelemnek a fizikai gyógyulásban betöltött fontos szerepére összpontosít. A személy spirituális és fizikai szempontjai közötti kapcsolatot az immunrendszerben vagy az indiai csakra-rendszerben látják.

A New Age perspektívájában a betegség és a szenvedés a természet elleni munkálkodásból fakad; amikor valaki harmóniában van a természettel, akkor sokkal egészségesebb életre számíthat, de még anyagi jólétet is várhat; nem egy New Age-hez tartozó gyógyító szerint nem is lenne szükségszerű, hogy meghaljunk. Emberi képességeink fejlesztése belső istenségünkkel hoz kapcsolatba minket, és önmagunk azon részeivel, amelyektől elidegenedtünk vagy amelyeket elnyomtunk.

Ez mindenekelőtt a megváltozott tudatállapotban nyilvánul meg, amelyet vagy drogok, vagy különféle tudattágító technikák révén érhetünk el, különösen is a “transzperszonális pszichológia” kontextusában. A sámánt gyakran a megváltozott tudatállapot specialistájának tekintik, olyan valakinek, aki képes közvetíteni a szellemek és istenek transzperszonális világa és az emberek világa között.

Számottevő eltérő módja van annak, hogy elérjük a holisztikus egészség előmozdítását. Ezen módok közül egyesek ősi kulturális, vallásos vagy ezoterikus hagyományokból erednek, mások pedig azon pszichológiai elméletekhez kötődnek, amelyeket Esalenben az 1960-1970-es években dolgoztak ki.

A New Age-hez kötődő népszerüsítés egy széles skálát lefed, magába foglalva olyan módszereket, mint az akupunktúra, a biofeedback, a chiropraktika, a kineziológia, a homeopátia, az írisz-elemzés, a masszázs és a “test-munka” eltérő fajtái (mint az orgonómia, a Feldenkrais, a reflexológia, a Rolfing, a poláritás masszázs, a terápiás érintés stb.), a meditáció és vizualizáció, az étkezési terápiák, a pszichikus gyógyítás, a növényi gyógyítás eltérő fajtái, a kristályokkal, fémekkel, zenével vagy színekkel való gyógyítás, a reinkarnációs terápiák, és végül a tizenkét lépéses programok és az önsegítő csoportok. Mint mondják, a gyógyulás forrása önmagunkon belül van, az olyasvalami, amit akkor érünk el, ha saját belső energiánkkal vagy a kozmikus energiával kerülünk kapcsolatba.”

Mi tehát a legfőbb gond?

  • Az ember önmagába, és nem az őt végtelenül meghaladó Isten felé fordul.
  • A gyógyulás folyamatában a minket meghaladó Isten kegyelme kiiktatható.
  • A gyógyulás folyamata olyan eszközökkel kerül előmozdításra, amelyek vagy nem nyomon követhetők tudományosan, vagy olyan előfeltételezésekből indulnak, amelyek nem összeegyeztethetők a keresztény hittel (a saját belső világ középpontba állítása, már-már mágikus gyakorlatok).

Ezek csak általános megfontolások az egész szellemi áramlat kapcsán. Ahhoz, hogy konkrétan a kineziológiáról állásfoglalás szülessen, arra lenne szükség, hogy valaki tudományos igénnyel elmerüljön a kérdésben – nem tudom, hazánkban van-e olyan, aki a kereszténység szempontjából tudományos igénnyel vizsgálta volna a kérdést.

A jézusi intés azonban megmarad: “Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e tövisek közül szőlőt vagy bogáncsról fügét?Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt.Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt.” (Mt 7,15-18)


A kineziológia görög szóösszetétel, (kinesis = mozgás, logos = tudomány). Egy képesség-, készség- és személyiségfejlesztő módszer. Így önmagában a módszerrel az egyháznak semmi teendője nincs, mint ahogy a többi úgynevezett “alternatív” gyógyító módszerrel sem.

A gyógyításnak sok olyan módja van, melyet az “akadémiai” orvostudomány nem ismer, de még megmagyarázni sem tud. Mindaddig, amíg a terápiát végző nem folytat “vallási” szertartást, “varázslást” vagy egyéb, a katolikus hittel össze nem egyeztethető tevékenységet, és a betegtől sem vár el semmi ilyet, addig a beteg meggyőződése és hite nincs veszélyben, így bűnt sem követhet el a kezelés igénybevételével.

Ettől még óvatosnak kell lenni, mert

ugyan a lélekre lehet, hogy nem veszélyes a tanulatlan kuruzslók működése, de a testi egészségre annál inkább. Tehát nem az a kérdés, hogy hogyan nevezik a (gyógyítási) tevékenységet, hanem az, hogy annak művelője megfelelő képzettség és tudás birtokában végzi-e?


“A feleségem megtérésünk előtt oklevéllel rendelkező kineziológus volt. Ez annyit jelent, hogy elvégezte a szükséges tanfolyamokat és vizsgákat ahhoz, hogy akár főállásban is (mint vállalkozó) természetgyógyász kineziológusként tevékenykedjen. Ez akkor fő tervei egyike volt. Jó pár embert kezelt vele és meg volt győződve arról, hogy ez a világ legjobb gyógyító, személyiségfejlesztő módszere.

A kineziológia “Three In One Concepts- One Brain” ágát tanulta, az alábbi rövid elemzés erről a kineziológiai ágról szól. Megtérésünkkor komolyan kielemeztük a kineziológia fenti ágát, és meglehetősen hamar lelepleződtek a szervesen beépített okkult elemek. Semmiképpen nem egyeztethető össze Jézus követésével, éppen a beépített, lényegalkotó mágikus-varázslásos elemek miatt. Tipikusan New Age-es, újgnosztikus tan, állandóan nyitott démoni beavatkozási csatornákkal, és nyíltan varázslás jellegű tevékenységekkel.

Persze jól hangzó áltudományos körítéssel adják. Csak néhány a keresztény szempontból megkülönböztetésre szoruló elemekből:

  • Az alapítók egyike a távol-keleti világnézetet tanulmányozta, és amit fontosnak talált, beépítette a kineziológiába. Van egy “Kkineziológia és a tao” c. kiegészítő tanfolyamuk is.
  • Állítása szerint a tudatalattiból keresi ki a betegség és a kezelés információit egy “izomteszt” segítségével, ami igen-nem válaszokat ad.

Erre a hivatalos tananyag szerint a következo módszerekkel kell felkészülni:

  • “Polarizáció” (ez valójában az egyik orrbefogásos jógalégzés, ha jól emlékszem, ott “pindala” légzés a neve.)
  • A meridiánok tisztítása – ez is a jóga és a keleti tanok alkalmazása. A meridiánok tanának igen nagy a szerepe a kineziológiában.

Az izomteszt azt jelenti, hogy az előrenyújtott kar a lenyomásra feszülve vagy ernyedten reagál. (= igen/nem) Ez a tesztelő bármely kérdésére választ ad, hiszen a “tudatalatti” (másképpen “az agy sejtmemóriája”) mindent tud, ami az illetővel történt. Az izomteszt a tan szerint soha nem téved, ellenőrizhető a válasz egy másik kérdéssel – meg sem említik, hogy ártó szándékú szellemi erők avatkozhatnak be ebbe. Gyakori a nem keresztény szimbólumok használata. Ezeket a kezelés folyamán a levegőbe, illetve a tenyérbe kell rajzolni. Itt teljesen tetten érhető a mágikus összetevő.

“A mindentudás benned van!” – mondják. Ez okkultista, gnosztikus (de akár New Age-es) gondolkodás.

A betegségek a stresszek által létrejött energiablokkok következményei. Ha ezen a módon feloldod a stresszeidet, amik beléd épültek, “bármire képes lehetsz, jobbá teheted a világot, boldog lehetsz.” Ez a “végtelen lehetőség” módszere – ezt tanítják.

Minden betegség mögött valamilyen negatív érzelmi jelenség húzódik, aminek megvan a pozitív párja, és az oldás segítségével a pozitív érzelmi párt élheted meg. A “stresszek okozta blokkok” feloldása mellett (itt fontos a meridiánok, csakrák jóga-szerű energiarendszerének elmélete) ún. “korrekciókat” kell a betegnek végeznie, amelyek szigorúan kötött mozdulatok (a kötött mozdulatokat, mint tudjuk, mágikus vonatkozásokban is fel lehet használni, ugyanis a mozdulatoknak is van szimbólum értéke – ld. jóga, mint okkult vallás, Kovács Gábor atya “Kerub” c. munkáját).

A tananyag része egy “csakrakorrekció” nevű eljárás is – drágakövek, színek, virágesszenciák és a hozzájuk tartozó leírások hatása. A kineziológiával sok meglepő gyógyítási eredményt érnek el, ami azonban nem is olyan meglepő, ha a háttérben belépő ellenőrizetlen szellemi erőkre gondolunk. A feleségemnek egy olyan vállízületi fájdalmát, amelyen az orvosok nem tudtak segíteni, pl. egyetlen kineziológiai kezelés maradandóan elvette. Ahogyan várható is volt, a megtérésünk, az okkultizmusnak ellene mondás után a betegség visszatért (amelyet végül egy mély gyónás által gyógyított meg Jézus).”

Mindent egybevéve tehát jól látható a kineziológia szellemi alapozásának újpogány, New Age-es volta, s könnyen megláthatók azok az eljárások is, amelyek biztosítják azt, hogy a háttérben húzódó szellemi erők valóban működésbe tudjanak lépni a “kezelés” során, hogy a kezelés és a szellemi háttér között valódi legyen a szellemi kontextus, és mindez a gyanútlan páciensen lehetőleg maradandó lenyomatot képezzen.

Létrehozva 2020. szeptember 25.