A szivárványos kereszt, ahol az „INRI” helyett az „LMBTQ+” szerepel, Krisztus végső megcsúfolása

(LifeSiteNews) – Azt mondják, egy kép többet ér ezer szónál. Mi a helyzet egy olyan profán illusztrációval, amely lealacsonyítja és meggyalázza az emberi történelem sarkalatos pontját: a mi Urunk Jézus Krisztus megtestesülését, szenvedését, halálát és feltámadását?

Az illusztráció a jezsuiták által működtetett America Magazine LMBT-célú kiadványa, az Outreach egy színdarabjának online promócióját kíséri. A darab, melyet reklámoz, lényegtelen. Az illusztráció és annak jelentése azonban komoly aggodalomra ad okot.

A sátán számára ez egy felbecsülhetetlen értékű műalkotás. Ez a győzelem szimbóluma, az ő hiú büszkeségének szimbóluma, ahol úgy tesz, mintha diadalmaskodna Krisztus keresztje felett. Ez Krisztus végső gúnyolódása. És éppen akkor zúditották ránk, amikor a „Büszkeség Hónapja” kezdődik.

Az illusztrációban az LMBTQ, a „leszbikus- meleg-biszexuális-transznemű-kérdés” kiszorította az ember által ismert legnagyobb címet: „Názáreti Jézus, a zsidók királya”. Ezzel egyidejűleg megpróbálnak eltörölni minden más szuperlatívuszt, amellyel Urunkat és Megváltónkat ismerik: Júda törzsének Oroszlánja, Királyok Királya és Urak Ura, az Alfa és az Omega, aki az Ő vére által győzedelmeskedett.

Az üres kereszt fölé terített drapéria, amely általában Krisztus feltámadását hivatott szimbolizálni, itt egy rikító szivárványos kendővel van helyettesítve, valamint az „INRI” helyett az „LMBTQ” felirat, a Sátán sötét, grandiózus szándékának ocsmány kinyilatkoztatása, és annak beismerése, hogy ő, a hazugság atyja, hogyan használta fel a szervezett homoszexualizmus által felhalmozott politikai hatalmat arra, hogyan korrumpálja belülről a társadalmat általában, és különösen az Egyházat.

Ez az illusztráció egy jel, egy figyelmeztetés a melegek világában élők számára, hogy a szexuális hajlamotoknak van egy olyan összetevője, amiről valószínűleg nem is tudtok, de amit teljes szívvel, félelemmel és reszketve kell megvizsgálnotok és átgondolnotok.

Ennek az illusztrációnak a megjelenése nem érhet meglepetésként. Mindvégig bőséges bizonyíték volt arra, hogy a nyugati világ erre tart.

A sátán már több mint fél évszázada irányítja a szexuális forradalmat, de ugorjunk előre az elmúlt évtizedre.

Az azonos neműek ’házasságának’ egyetlen célja: Krisztus és menyasszonya, az egyház kapcsolatának megcsúfolása

Dőljünk hátra egy pillanatra, és gondolkodjunk el: miért jelent meg hirtelen és vert gyökeret az azonos neműek „házassága” szerte a világon? Néhány évvel ezelőtt még mindenki nevetséges ötletnek tartotta, legalább annyira abszurdnak, mint a transzneműséget, mégis tanúi lehettünk, hogy minden féltekén frenetikus ütemben terjedt el.

Az azonos neműek „házassága” az ördög nagy fogása, sokkal nagyobb, mint maga a homoszexualitás.

Meglepetésünkre még csak el sem kezdtük felfogni ördögi házassági puccsának terjedelmét.

Míg az azonos neműek vonzódása a hozzám hasonló emberek életében eredendő rendellenességet jelent, addig a nemtelen, komplementer-ellenes, házasságellenes meleg „házasság” exponenciálisan nagyobb fenyegetést jelent az emberiségre. Miért?

A hazugság atyja ördögi módon aláásta a házasság, a férfi és a nő jelentését, hogy gátolja az Evangélium megértését és megtapasztalását. Mert ki lesz képes felfogni az igazságot Krisztusnak az emberiséggel való eljegyzéséről, ha a kiegészítő házasságot eltörlik?

A homoszexualitás egészen biztosan nem jóindulatú dolog.  Sötét árnyékot vet az egyébként fénylő természeti és szellemi igazságokra.

Az azonos neműek „házassága” egyetlen célt szolgál: Krisztus és menyasszonya, az Egyház kapcsolatának megcsúfolását. Az azonos neműek „házassága” a sátánnak Krisztus és az Ő menyasszonya iránti megvetése legnyilvánvalóbb kifejezése. Ez az ő megvetését és gyűlöletét jelképezi Isten terve iránt az idők kezdete előtt.

Az azonos neműek házasságának elterjedéséhez mindvégig társul egy zsarnoki elem. Már korán láthattuk, hogy azokat a férfiakat és nőket, akik ki merték mutatni fenntartásaikat az azonos neműek házasságának lehetetlen elképzelésével kapcsolatban, nyilvánosan megrótták és gyors büntetésekkel sújtották. Még a technológia, az orvostudomány és a Wall Street leghatalmasabb, legjelentősebb titánjai sem voltak védettek. És a mindennapi, főutcai üzlettulajdonosok – virágárusok, pékek, fotósok és panziótulajdonosok – kénytelenek voltak lemondani észérveikről, intellektusukról és lelkiismeretükről, hogy megfeleljenek a házasság új, felsőbbrendű definíciójának.

Félreértés ne essék: ez a forrása annak a dühnek, amely az elhallgattatás és a vádaskodás mögött áll, amelyet azok ellen intéznek, akik az azonos neműek „házassága” ellen léptek fel vagy egyszerűen csak megkérdőjelezték azt, és amely továbbra is azok ellen irányul, akik tudják és kimondják az igazságot, hogy férfi nem válhat nővé, és nő nem válhat férfivá.

Magának a Sátán kegyetlen dühének vagyunk tanúi, amely az LMBT-dogmával szembeni ellenállással kapcsolatos vitriol mögött rejlik.

Krisztus és az Ő menyasszonya, az Egyház iránti megvetése látható a Golgotán történtek groteszk elbeszélésében.

A homoszexualitás: a sátán taktikája a papság lealacsonyítására

Az elmúlt néhány évben a katolikus egyházat a homoszexuális visszaélések és a papok és prelátusok által elkövetett abúzusok robbanásszerű leleplezése rázta meg, egyik megrázóbb volt, mint a másik.

Ezek közül nagyon sok volt pederasztia (perverz szex serdülőkkel), míg másoknál pedofília (perverz szex prepubertáskorú gyerekekkel). Ezek túlnyomó többsége – nagyjából 80 százalék – homoszexuális jellegű volt.

Valószínűleg igaz, hogy a férfi papok esetében sokkal több homoszexuális szexuális aktusra kerül sor önkéntes társakkal, de ezek nem kerülnek bejelentésre, mert nem járnak polgári jogi bűncselekménnyel. Ők „beleegyező felnőttek”, akik élvezik a rejtett perverzitásnak való hódolást.

Világos kép rajzolódik ki arról, hogy a hazugság atyja hogyan használta fel az azonos neműek vonzódását arra, hogy ne csak beszivárogjon a katolikus papságba, hanem teljesen lealacsonyítsa azt, a papi hivatást egyes laikusok szemében hiteltelenné téve, míg másokat arra késztetve, hogy teljesen elhagyják katolikus hitüket.

Az Egyházra az utóbbi években lesújtó démoni támadás nyomasztó ereje katasztrofális, amit a “toleráns” prelátusok és papok nem vesznek figyelmbe. Lehetetlen túlbecsülni azt a kárt, amelyet az Egyház egészének és számtalan szerencsétlenül járt egyéni életnek okoztak.

A hierarchia toleráns tagjai és a szeminaristák képzésével megbízottak meggondolatlanul kitárták a kapukat eme démoni nyomulás előtt a XX. század második felében. Lényegében kinyitották a pokol kapuit, amely lehetővé tette, hogy a Sátán füstje – melynek felváltva büszkeség és önhittség, félelem vagy szodómia szaga van – beszivárogjon a Katolikus Egyházba és beszennyezze azt.

Az úgynevezett levendula maffia tagjai a szodómiát nagyobb becsben tartották, mint Jézus Krisztus felsőbbrendűségét, az Ő keresztjének központi szerepét és a Szentlélek nagyon is valóságos munkáját.

„Démoni”: mi másnak neveznénk a papi gallért – és mitrát – viselő férfiak cselekedeteit, akik a szeminaristákat, ministránsokat és más férfiakat nem Isten gyermekeinek, hanem szexuális tárgyaknak – zsákmánytárgyaknak – tekintik, hogy kielégítsék saját perverz szexuális étvágyukat?

Hiba lenne a horrortörténetek folyamatos lavináját szívszorító egyedi esetek gyűjteményének tekinteni. Nézzük inkább a teljes történelmet. Nézzétek Isten szemszögéből, és érzékeljétek, hogy a sátán milyen bérgyilkosságot tervezett az Ő papjai, pásztorai ellen, felülről lefelé.

Mindezt milyen céllal? Hogy aláássa a papságot; hogy gyanússá tegyen minden embert, aki papi gallért visel; hogy kitörölhetetlen foltot vessen az Egyházra. Bár Ferenc pápa azt a feladatot adta a pásztoroknak, hogy „legyenek juhszagú pásztorok”, a közvetlen veszély az, hogy a juhok most elutasítják a pásztorok bűzét.

És mindez ebben az egyetlen ocsmány képben összegződik.

A melegek és leszbikusok csak bábuk

Az olyan emberi lényeknek, akik egy olyan eszme köré csoportosulnak, mint az azonos neműek „házassága”, semmi reményük nem lett volna arra, hogy elérjék céljukat. Nincs olyan Wall Street-i varázsló vagy Madison Avenue-n sétáló „őrült”, aki képes lett volna egy ilyen zseniális kampányt kitalálni.

De a sátán, a hazugság atyja, sok passzív katolikus közreműködésével egy ilyen összeesküvést eszelt ki és vitt véghez, férfiak és nők bevonásával egy ördögi hazugság elfogadásába, miközben elhiteti velük, hogy igaz útkeresésben vannak, a „történelem jó oldalán”.

A fatimai látnok, Lucia nővér figyelmeztetett minket, hogy „Az Úr és a sátán királysága közötti végső csata a házasságról és a családról fog szólni”.

A néhai vatikáni vezető exorcista, Gabriele Amorth atya egyszer azt mondta: a gonosz különböző módon álcázza magát: politikai, vallási, kulturális álruhában.

Olyan törvényekben látjuk ezt, melyek teljesen ellentétesek a természettel, mint a válás, az abortusz, a melegek „házassága”. Elfelejtük Istent! Ezért Isten hamarosan nagyon erőteljes módon fogja figyelmeztetni az emberiséget, Ő tudja, hogyan kell emlékeztetni minket az Ő jelenlétére.

alt

Ha az „Örök Bűnbocsánat Nővéreinek”, akiknek újbóli meghívása miatt a L.A. Dodgers a közelmúltban a címlapokra került, amely az egy, szent, katolikus és apostoli Egyház megcsúfolására szolgál, mennyivel inkább az LMBT-párti papok és prelátusok – mint James Martin atya és a kegyvesztett volt bíboros, Theodore McCarrick; valamint McElroy, Tobin, Cupich és Gregory bíborosok – „egyháza” gúnyolja az Evangélium szívét, és súlyosan megsebesíti az Egyházat, melynek pásztorlásával őket bízták meg?

Június kezdetén térdet hajtunk-e a „Büszkeség Hónapja” előtt, vagy térdre borulunk a következő harminc napban, amikor Jézus Szent Szívét tiszteljük és hozzá folyamodunk?

Mielőtt döntesz, fontold meg mindazt, amit ez a kép magában foglal.

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2023. június 7.