Kung-fu és harcművészetek

A következő levélrészletek ugyan jónéhány éve íródtak, de nem vesztettek aktualitásukból.

“Mióta léteznek harcművészetek, azoknak szerves része valamiféle filozófia, vallás, illetve erkölcsi szabályrendszer.

Különböző stílusok (alapító) mesterei az önvédelmi technikák mellett különböző vallásokat is (pl. taoizmust, buddhizmust, konfucionizmust stb. ) gyakoroltak és igyekeztek tisztességesen, példamutatóan élni életüket.

Szakmai tudásuk, elkötelezettségük, bölcsességük és erkölcsi tartásuk oly sok követőre talált, hogy egy szigetország harcművészete és filozófiája, mint a Japán karate és a Zen az egész világon elterjedt, ma ezrek és ezrek gyakorolják, vagy egy olyan távoli ország, mint Kína és harcművészete a Kung Fu, napjainkban közel a világ minden országában megtalálható.”

Forrás

És ugyanitt szerepel, csemegeként:

“Nekik, és minden kedves tanítványomnak szeretnék segítségül ajánlani egy L. Ron. Hubbard által írt erkölcsi szabálygyűjteményt, egy teljes mértékben a józan észen alapuló morális kódexet, mely mindannyiunkat hozzásegít egy boldogabb élethez, egy jobb világhoz!”

Vagy máshol:

“A Rou Gong Men gong fu stílus (kung-fu / Hajlékony Munka Stílusa) hatalmas elméleti háttérrel rendelkezik, külső – technikai gyakorlása nem elég ahhoz, hogy valóban megértsük rendszerét. A tanítások adnak értéket (és értelmet) a technikáknak, azok keltik életre – így lesznek igazán hatásosak, minden körülmények között alkalmazhatóak. Folyamatosan kutatjuk ezért a kínai filozófia és kultúra apró vonatkozásait. Általuk – tapasztalataink által, megértjük a tanításokat, így harcművészeti gyakorlásainkat tesszük teljesebbé.”

Korábbi  forrás

És, hogy végképp egyértelmű legyen, hogy itt nem test egészsége, hanem szellemi erők uralása és azokkal való “játszadozás” velejéig meghatározza a harcművészeteket, elég kinyitni egy harcművészeti szótárt, ami így kezdődik:

“AI: Harmónia, Szeretet , Egyesülés.

A Szeretet szelleme a harmónia szelleme. Nem önző, korlátozott hatás, egy bizonyos személy vagy csoport iránt, de mindent felölelő, részvételi szeretet minden iránt.”

“AIKI: Egyesülés a KI-vel

Az Univerzum minden eleme pozitív és negatív KI-jével való Egyesülés álltal keletkezik. Az AIKIDO gyakorlói arra törekednek, hogy saját KI-jüket összhangba hozzák mind partnerük, mind a tágabb környezet KI-jével.”

“KI: Életenergia

Nincs megfelelője a nyugati nyelvekben. A keleti kultúrában mindenhol fellelhető, (filozófia, gyógyászat, művészet, szellemi, és testi kondícionálás).

A KI-teljes jelentése csak személyes tapasztalás álltal válhat világossá!

A kinai kultúrában A KI-t úgy nevezik, hogy CHI, erről egy egész oldalt lehet olvasni.”

Korábbi forrás 

(A helyesírási hibákat a szöveghűség miatt meghagytam.)

Ez a CHI /KI ugyanaz a személytelen, ismeretlen, rejtett (okkult) életenergia, ami a természetgyógyászat terén is rendre visszaköszön.

Javaslat a szülőknek: minden olyan “sportágat”, amelyben a harcművészet vagy keleti önvédelem szerepel, jobb elkerülni. Még akkor is, ha időközben olimpiai sportággá nyilvánítják. Én az egyetemi szemesztereim alatt (volt belőle 27, mert lassan tanulok) elkezdtem a Közgázon dzsúdózni, de zavart, hogy meg kellene mindig hajolni a falra kirakott “mester” képe előtt. Ez nem tettem, mert ösztönösen ugrott be a kőtábla első figyelmeztetése, pedig akkoriban gőzöm nem volt, hogy mit jelent a szellemi harc, bálványimádás. Az edzőnek nagyon nem tetszett a hozzáállásom. Nem akartam vele ujjat húzni (korábban Irán válogatott nehézsúlyú birkózóbajnoka volt), ezért abbahagytam pár alkalom után, pedig maga a mozgás jólesett.

De mint kiderült (lásd pl. a fenti idézeteket) ezeknek nem a mozgás a lényege. A mozgás a “hordozóanyag”, a valódi “hatóanyag” a mögöttes filozófia.

Számomra a testmozgás és sport egyik legfontosabb célja, hogy olyan szinten tartsam a fizikai állapotom, hogy az állapotbeli kötelességeket és a vállalt szolgálatokat jobban el tudjam látni. (Pl. ha egész nap irodában ülök, akkor a természetes mozgásigényre valahogy megfelelő formát kell találnom (pl. hétfő esténkénti foci a fektetés után). Nem szabad öncélúan sem a saját külalakot (se férfiaknak, se nőknek) “isteníteni”, se a teljesítményhajszolásba túlterhelni a testet. (Pl. valószínű ezért nem fogok elmenni a céges csapattal a Bécs-Budapest Maratonra, mert az nekem már sok. Sima maratonra viszont szívesen és jól is esik, közösségteremtő szerepe is van.)

Tapasztalatból látom, hogy a fegyelmezettség, önuralom és önvédelem hívószavak hatására a szülők gyakran azt remélik, hogy az elhibázott nevelésüket majd ez helyrehozza, illetve “ők mindent megtettek a nevelés érdekében” jelige alapján a személyes példamutatás felelőssége alól kibújhatnak. És mehet a gyerek karatézni, kung fu-zni, aikido-zni.

Ha viszont vennék a fáradságot és legalább ránéznének egy-egy sportág honlapjára, akkor talán nem azt nem azt mondanák hogy AIKIDO, hanem – paradicsomi hasonlattal – “Állj, Kígyó!”

Ismétlem: tisztán észre lehet venni, hogy a harcművészeteknél a vivőanyag és hatóanyag nem elválasztható, nincs aikido “életenergia” nélkül.


Egy kis összefoglaló arról, hiogy miért nem érdemes a harcművészetekkel foglalkozni.

Uesiba Morihei O-szenszei  

Uesiba Morihei (1883-1969.) az aikido alapító mestere (O-szenszei). Az alig 155 cm magas férfi erejéről és bátorságáról már fiatal korában legendák keringtek. Számos harcművészetben próbára tette kiváló tehetségét, az orosz-japán háborúból pedig hősként tért haza.

1915-ben Hokkaidón egy kihívásos küzdelemben vereséget szenvedett el Takeda Szokakutól, ezért tanítványává szegődött (Ez volt élete első és utolsó veresége!) Uesiba 1919-re a Daito Rjú mestere lett. Különleges szellemi képességei révén később Takedát is túlszárnyalta.

“Az aikido a szellem tanulmányozása.” Uesiba Morihei elsősorban szellemi erejével emelkedett harcművész társai fölé. Egész életében az istenit, a természetfölöttit kutatta. Elméjét éppoly keményen edzette mint testét. Számtalan vallást, filozófiát, meditációs gyakorlatot tett magáévá. Végül megalkotta saját világképét. Szemlélete összeegyeztethető bármely világvallással, de az ateizmussal is. Azt tanította, hogy a világmindenség legfontosabb rendezőelve a szeretet.

A FIATAL UESIBA MORIHEI (1883-1969)

Az aikido szellemiségének forrásai  

Az aikido világképe a következő forrásokból ered: singon-buddhizmus, sintoizmus, taoizmus, kereszténység. Uesiba szenszei a japán mitológiát is részletesen tanulmányozta. Több figyelemreméltó szellemi tanítója is volt, úgy mint Kumaguszu Minataka vagy Kavacura Bondzsi. Legnagyobb hatással Degucsi Oniszaburo (1871-1948.) az Omoto-kjó vallási irányzat vezetője volt rá.

Uesiba Morihei 1919. és 1927. között az ajabei Omoto-kjo központban élt. O-szenszei csodálattal tekintett Degucsira. A Guru egy furcsa, karizmatikus, a művészetekben és tudományokban egyaránt jártas személyiség volt. Közösségében zseniális látnokok, mások szerint félőrültek tevékenykedtek. Céljuk a világbéke és egy egységes világvallás megteremtése volt. A japán vezetés az Omoto-kjo működését nem nézte jó szemmel, tagjait nemegyszer bebörtönözte.”

Szinte minden egyben van, ami a NEW AGE-ben is: egy csipetnyi kereszténység, egy kanál meditáció, nagy adag okkult energiával megfűszerezve és világbéke-törekvésként tálalva.


“Nemrég jelentkezett egy fiatalember a …listára. Bemutatkozásában őszintén megírta, hogy Kung fu-val foglalkozik. Nem engedtem fölvenni, és megírtam neki, hogy a Kung fu-t mi nem fogadjuk el. Egyik moderátor-társam se értett egyet döntésemmel, ők fölvették volna. Mivel a Kung fu-t csak plakátokról ismertem, sejtve, hogy az egy keleti harcművészet, a lelkifurdalás fúriáitól üldözve azt óhajtottam volna, bárcsak többet tudnék e jeles sportágról, különösen, mivel az ifjú keserves levelet írt arról, hogy ez csupán testmozgás, és nem foglalkoznak semmi ezoterikus maszlaggal. (Nem jelezte, szándékozik-e a Kerubot tanulmányozni, ahogy ajánlottam – szellemi kontextus stb.)

Vásárolni akarva egyet-mást, a Corvin áruház felé vettem tegnap utamat. Mélyen csalódtam, mert felújítás van. Más üzletközpontba kellett mennem. Ugyanakkor elmentem egy plakát mellett, amely a Kung Fu Akadémia  webhelyének címét tartalmazta: www.kungfuakademia.hu

Ezt meg bírtam jegyezni, fölkerestem a weblapot, és többek között a következő található rajta a tanfolyam céljairól:

* Az egészség megszilárdítása, az egészséges életmód, mint a bajok megelőzése
* Magas fokú mozgásművészet és a mozgáskoordináció fejlesztése.
* Erős, ellenálló fizikum felépítése.
* A taoista és a buddhista filozófia tanulmányozása, mely alapja a szellemi erők kifejlesztésnek.
* A koncentrációs képesség megerősítése és a taoista meditáció elsajátítása.
* Különféle légzéstechnikák megismertetése és elsajátítása.
* Az önvédelem művészetének gyakorlati és hatásos alkalmazása.
* A belső erő a “ch’i” kifejlesztése és annak tudatos szabályozása.
* Bevezetés a hagyományos kínai orvoslás tudományába.

Nos, ha a taoista és buddhista filozófia tanulmányozása, a taoista meditáció elsajátítása, a ch’i kifejlesztése és a hagyományos kínai orvoslás tudománya kizárólag testmozgás, a jelentkezőnek igaza volt…

Nem szabad gyanútlannak lenni. Én testmozgásnak a pingpongot ajánlom. 🙂

És figyelemre méltó, hogyan vezet a Szentlélek. Ha nem megyek tévedésből a Corvinba, eszembe se jut a weben keresni a Kung fu céljait.”

(2011)

Létrehozva 2023. április 21.