Odaállni a résbe (3)

Bátorító, amikor egy püspök nem csak buzdít, hanem maga áll a spirituális harc élére. Kihívás, ha az egyházmegyében minden egyes férfit szólítanak a keresztény ethoszt támadó szellemi harcba. Elgondolkodtató, hogy vajon hányan vállalják fel ugyanezt a missziót egy másik ország másik egyházmegyéjében. A szerk.

Apostoli buzdítás katolikus férfiaknak, lelki fiaimnak

Thomas J. Olmsted, püspök, Phoenix Egyházmegye (USA)

Egy elkötelezett katolikus férfi tevékenységei

A katolikus férfiasságra vonatkozó eme gondolatokkal a gyakorlat felé mozdulunk, azaz hogyan éljünk katolikus férfiként. Milyen tevékenységek segíthetnek bennünket, hogy felvegyük keresztünket és kövessük Királyunkat?

Ha olyan katonákra gondolunk, akik nincsenek erős fizikai és szellemi formában, és akik nem gyakorolják az alapvető harcművészetet, akkor tudjuk, hogy nem lesznek készek a harcra, veszélyesek lesznek önmagukra és fegyveres társaikra. Ugyanez igaz a katolikus férfiakra; azok, akik nem készülnek fel és nem erősítik magukat a spirituális harcra, nem lesznek képesek betölteni a rést Krisztusért.

Miközben sok szokás és ájtatosság van, amit a katolikus férfi kialakíthat, megbízlak benneteket arra, hogy ezt a hét alapvető gyakorlatot naponta, heti és havi alapon tartsátok meg. Ha ezek a gyakorlatok (még) nem részei életednek, akkor kezdd el most ezeket!

NAPONTA

  1. Imádkozz minden nap. Minden katolikus férfinak imádsággal kell kezdenie a napját. Azt mondják: „Amíg rá nem jössz, hogy az ima a legfontosabb dolog az életben, soha nem lesz időd imádságra.” Imádság nélkül a férfi olyan, mint egy katona, akinek nincs élelme, vize és lőszere. Legyen egy kis időd, hogy először minden reggel beszélj Istennel. Imádkozd el a katolikus hit három nélkülözhetetlen imáját: a miatyánkot, az üdvözlégy Máriát és a dicsőséget. Imádkozz minden étkezéskor. Mielőtt az étel vagy az ital megérintené ajkadat, vess keresztet, mondd el az étkezési áldást, és fejezd be keresztvetéssel! Tedd ezt függetlenül attól, hogy hol vagy, kivel vagy mennyit eszel. Soha ne legyél félénk vagy szégyelld az imádkozást étkezéskor. Soha ne tagadd meg Krisztustól azt a hálát, ami jár Neki. Katolikus férfiként imádkozni minden étkezés előtt egy egyszerű, de erőteljes módja annak, hogy erősek maradjunk, és a résbe álljunk.
  2. Tarts lelkiismeretvizsgálatot lefekvés előtt. Szánj rá időt, hogy visszapörgesd a napot, beleértve az áldásokat és a vétkeket. Adj hálát Istennek az áldásokért és kérj bocsánatot a vétkekért. Mondd ki a bűnbánatot.
  3. Menj el misére. Annak ellenére, hogy a heti mise egyházi előírás, a katolikus férfiak mindössze egyharmada vesz részt vasárnapi misén. Katolikus férfiak nagy számban elhanyagolják a szentmisét, ami súlyos bűn, olyan, ami halálos veszélybe sodorja őket.

A szentmise menedék a lelki harcban, ahol a katolikus férfiak találkoznak Királyukkal, hallják az Ő parancsolatait, és megerősödnek az Élet kenyere által. Minden mise olyan csoda, ahol Jézus Krisztus teljes mértékben jelen van, csoda, amely nemcsak a hét, hanem a teljes földi életünk csúcspontja. A misében a férfi hálát ad Istennek a sok áldásért és meghallja, hogy Krisztus újra elküldi őt a világba, hogy építse Isten országát. Azok az apák, akik a gyermekeiket elviszik misére, nagyon valóságos módon segítik saját örök üdvösségük biztosítását.

  1. Olvasd a Bibliát. Ahogy Szent Jeromos világosan mondja nekünk: „A Szentírás hanyagolása Krisztus hanyagolása.” Amikor Isten szavát olvassuk, jelen van Jézus. Házas férfiak, olvassátok ezt feleségetekkel és gyermekeitekkel. Ha egy férfi gyermekei látják, hogy olvassa a Szentírást, nagyobb valószínűséggel maradnak meg a hitben. Testvéreim Krisztusban, biztosíthatlak benneteket: a Bibliát olvasó férfiak növekednek kegyelemben, bölcsességben és békében.
  2. Tartsd meg a vasárnapot. Ádám és Éva megteremtése után az Atyaisten megalkotott egy heti ciklust, ami vasárnappal végződött. Megadta nekünk a vasárnapot annak biztosítására, hogy a hétből egy napon köszönetet mondjunk Istennek, megpihenjünk és felüdüljünk. A Tízparancsolatban Isten újból megerősíti a vasárnap megtartásának fontosságát.

A ma folyamatosan ránk zúdítja az adást és a vételt, a zajos média kakofóniáját, a vasárnap Isten haladéka a vihar elől. Katolikus férfiként el kell kezdeni vagy elmélyíteni a vasárnap szentségét. Ha házas vagy, vezesd erre feleségedet és gyermekeidet, hogy ugyanezt tegyék. Szánjad a napot a pihenésre és az igazi kikapcsolódásra, és kerüld el a szükségtelen munkát. Tölts időt a családdal, menj el misére, és élvezd a nap ajándékát.

HAVONTA

  1. Menj el gyónni. Krisztus nyilvános szolgálatának kezdetén Jézus felszólítja a férfiakat, hogy tartsanak bűnbánatot. Bűnbánat nélkül nem lehet gyógyulás vagy megbocsátás, és nem lesz mennyország. Nagyon sok katolikus férfi halálos veszélyben van, különösen a pornográfia fogyasztásának járványos szintje és a maszturbáció bűne miatt. Testvéreim, menjetek el most szentgyónásra! Urunk, Jézus Krisztus irgalmas király, aki megbocsát azoknak, akik alázatosan megvallják bűneiket. Nem fog megbocsátani azoknak, akik ezt megtagadják. Nyisd meg a lelked az Úr irgalmasságának ajándékára!
  2. Építs testvériséget más katolikus férfiakkal. A katolikus barátság férfiak között drámai hatással van hitéletükre. Azok a férfiak, akik testvéri köteléket ápolnak más katolikus férfiakkal, többet imádkoznak, gyakrabban járnak misére és gyónni, gyakrabban olvassák a Szentírást, és aktívabbak a hitben.

A Példabeszédekben ezt mondják nekünk: „Ahogy a vas élesíti a vasat, az egyik férfi élesíti a másikat” (27,17). Arra hívom minden papunkat és diakónusunkat, hogy gyűjtsék össze a férfiakat a plébániákon, és kezdjenek el újra építeni egy élénk és átalakító katolikus testvériséget. Hívom a laikusokat, hogy alkossanak kis közösségi csoportokat a kölcsönös támogatás és a hit növekedése érdekében. Egyetlen barátság sem olyan, mint mikor van egy barátod Krisztusban.

 

2. kérdés: Hogyan szeret egy katolikus férfi?

Most nézzük meg a férfias szeretetet. Ez nem könnyű, mert a szeretet szó szinte elvesztette jelentőségét a mai társadalomban. Egy olyan szó, amit a férfiak kényelmetlennek éreznek, ha használják. Miért van ez? Mit jelent ez a szó most? Egyszerű érzés? Valami múlandó? Négy betűs szó, ami hasznos a marketing és az üdvözlőlapok esetében, de másra nem?

Krisztus világossá teszi, hogy missziójának központi eleme a szeretet. „szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. ” (Jn 15,12) Szenvedéllyel, de szentimentális érzés nélkül mondja. Az Úr minden tanítása ebben a parancsban sűrűsödik össze. A szeretet nem mellékes feladatot jelent; ez maga a küldetés. Csak úgy tudunk szeretni, ahogy megalkottak bennünket, és ezért csak férfiként tudunk szeretni. Szóval, hogyan szeretnek a férfiak?

Évtizedek óta a férfiasság modelljét egy James Bond nevű brit kém kitalált karakteréből formálják meg. Különféle színészek felváltva ábrázolták ezt az férfit, aki több kalandban bemutatta, hogy mit jelent „férfinak” lenni, de Bond továbbra is rejtély marad. Akárcsak azok a nők, akiket a filmekben használ, azok, akik őt nézik, és azt akarják, hogy megismerjék őt. Ő soha nem apa, nem vállal felelősséget és nem szeret egyetlen nőt sem. Benne egy férfit látunk, akinek a kapcsolatai sekélyek és tisztán haszonelvűek. Valóban, „James Bond egy férfi karakter, akinek neve az irónia csúcsa. 40 éves, és nem köti semmi sem [bond=kötés. A ford]. Ő valójában szánalmas.”[1]

Mennyire különbözik ez Jézus Krisztustól! Van Benne félelem? Egyáltalán nem! Kicsoda inkább a férfi, aki elfut, vagy aki szembenéz a kapcsolatok, a család és az intimitás felelősségével és kihívásaival? Lehet-e egy férfi, aki fél az önátadástól, Krisztus valódi tanítványa? Valójában egy ilyen férfi tud-e szeretni egyáltalán?

James Bond neve az irónia csúcsa, mert őt nem köti semmi. A valódi férfias szeretet azonban mindig kötelékeket épít! A kereszten és az Eucharisztia által Jézus a vérét adja, hogy magához kötözzön bennünket a szeretetben. Az utolsó vacsoránál, az Eucharisztia felajánlásával, az Atyához imádsága „hogy egyek legyenek, mint mi” (Jn 17,11). Ahogy kinyilatkoztatta, az Ő elkötelező szeretetével „mindenkit magamhoz vonzok” (Jn 12,32). A ’religion’ szó latin gyökerében a vallás szó azt jelenti, hogy „összeköt”. Így nem csoda, hogy az elszakadt kötelékek kultúrájában, félve az elköteleződéstől, gyakran halljuk: „hívő vagyok, de nem vallásos.” A sátán szintén „hívő, de nem vallásos”! Egy férfi, aki leéli életét egy önmagát adó kötődés nélkül, megérdemli szánalmunkat, de nem csodálatunkat.

Ebben az összefüggésben meg kell említenem azt, amit machismo-nak neveznek, és hívom a katolikus férfiakat, hogy emelkedjenek eme tendencia fölé. A machismo megpróbálja keresni a biztonságot a szívósság és az érzelemmentes élet képében. Azonban ez csak egy vékony, külső maszk, amely mély belső félelmet rejt, hogy valakivel valódi kötelék létesüljön, kötelékek valódi kapcsolatokkal, mely gazdagítja és értelmessé teszi valakinek az életét. A maszk mögött, ahogy minden érett férfi meglátja, egy férfi van, aki beleragadt a sebezhetőség serdülőkori félelmébe. A legtöbb esetben maga is súlyosan sérült, és megismétli a gyerekkorban megtanult ciklust.

Ehelyett Krisztus valódi szeretete arra fókuszál, hogy akarjuk a jót a másik javára, a szeretetet árasszuk magunkból mások felé. Így tárja fel a Fiú az Atya szeretetét: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben.… Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket.” (Jn15 9,12). Látjuk Krisztusnál, hogy az áldozat áll a szeretet középpontjában. Csak az a férfi, aki megvívta a belső harcot a sterilitás ellen, a férfi, aki feláldozza saját életét másokért, az elkerülheti a tespedést és az énközpontúságot. Soha nem kételkedj abban, hogy ez az áldozat megéri a szenvedést! Urunk bátorítja a férfiakat, amikor ezt mondja: „Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13).

 

Háromfajta férfias szeretet: barát, férj, apa

Egy barát Krisztusban – testvéri alakulat

Földi szolgálatának megkezdésekor Jézus hívott más férfiakat, hogy csatlakozzanak Hozzá. Mire tanított bennünket itt? Látjuk, hogy Jézus úgy hívta tanítványait magához, hogy mély barátságot és testvériséget kössenek. Az utolsó vacsorán kifejezetten mondta nekik: „Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek.  ”(Jn 15,15). Ez a barátság Istennel lehetséges, egy igaz testvériség Jézussal, mert ugyanaz az Atyánk. Fiaim, vannak-e igazi testvéreitek Krisztusban az életetekben?

A történelem folyamán, beleértve a kereszténység történetét, fontos indíttatások születtek testvéri alakulatok, Krisztusban barátok által. Nazianzi Szent Gergely  és Szent Bazil, a korai Egyházatyák nagy barátok és munkatársak voltak Krisztus védelmében, ahogy kiálltak az igazságért és legyőzték az Egyházat fenyegető korai eretnekséget. Szent Benedek és szerzetes társai olyan férfiközösséget hoztak létre, ami megőrizte és elősegítette a nyugati kultúrát a barbár pusztulással szemben. Ez az igazságot, jóságot és szépséget védelmező igazi erődítmény a keresztény testvériség és a barátság stabil és gazdag életére épült. Assisi Szent Ferenc és Szent Domonkos testvéri alakulatot indított, hogy szolgálják a szegényeket és védelmezzék az igazságot. A Jézus Társasága alapítói, Loyolai Szent Ignác és Xavéri Szent Ferenc számos más férfira hatottak, nagy megújulást hoztak az Egyházban, és evangelizáltak a világ legtávolabbi részeit. A XX. században látjuk a barátságot C. S. Lewis és J.R.R. Tolkien és testvéreik között, melyek nélkülözhetetlenek saját irodalmi és hitvédelmi ajándékaik növekedésében és virágzásában.

Mi a barátság? Ki a barát? A Szentírás azt mondja: „A barát mindig szeretetről tesz tanúságot, de szorult helyzetben testvérnek bizonyul. ” (Péld 17,17). Meg vagyok győződve arról, hogy ha a férfiak valódi testvériséget keresnek, akkor az előttünk álló viszontagságok megszilárdítják az elit alakulatokat, akiket majd a mennyben fognak dicsérni!

Ezért, férfiak, kérdezzétek magatokat: milyenek a barátaitok? Van barátod, akivel megosztod a szentségi küldetést? Gyakran fiatal férfiak kerülnek a szemináriumba, és felfedezik a különbséget, amit a Krisztus-központú barátság jelent, és az életük átalakul. Ez a barátság nem korlátozódik a szerzetesrendekre és papokra. A férfiasság megújulása nem történhet meg anélkül, hogy ne fognának össze, mint testvérek és igaz barátok. Saját életemben, papi első évem óta, a paptestvérek gazdagon megáldottak a Jézus Caritas Testvériségben.[2] Az ő elkötelezettségük az eucharisztikus imádás és az egyszerű élet mellett, hűségük Krisztushoz a cölibátusban és napi imában, az ő testvéri szeretetük, bölcs tanácsaik és bátorításuk jelentősen befolyásolt és ösztönözött engem arra, hogy kitartsak saját küldetésemben, Krisztusban. Öröm látni, hogy egyházmegyénkben a testvériség növekszik és virágzik a férfi konferenciákon, a Columbus Lovagjai, a ’Te vagy az az férfi’, a Cursillo mozgalomban és más ilyen csoportokban és eseményekben való részvétel által. Van még hová növekedni, de a Lélek gyümölcsei nyilvánvalóak eme katolikus testvérek és barátok között.

Ezzel ellentétben látjuk, hogy mi történik, amikor a férfiak, fiatalok és idősek nem alakítanak ki vagy tartanak fenn egészséges barátságot. Sokan rossz helyen keresnek és bandák hamis testvériségében találják magukat, vagy testvériség nélkül, elszigetelve és egyedül, hiányoznak a felelősség kritikus formai tapasztalatai és a megbízható közösség, amit csak az igazi barátság biztosít.

Tanulmányok kimutatták, hogy ma sok férfi barátok nélküli életet él.[3] Ez hatással van a házasságokra, ahol a férfiaknak nincsen érzelmi támogatásuk a feleségükön kívül, valamint a gyerekekre, akiknek igazi barátokat kellene látniuk a szüleik életében, de gyakran nem látnak. Micsoda áldás a jó, hűséges barátok jelenléte, mely biztosítja a bátorítást és a felelősséget, melyre szükségünk van ahhoz, hogy szabadok legyünk! Valóban, ahogy a Szentírás mondja nekünk, „Az egyik vas a másiktól kapja élét, a mások társasága tisztítja az férfit. ” (Péld 27,17).

 

[1] Dr. Paul Vitz, előadás, 2015. február 21.

[2] lásd a mellékletet a laikusok közötti csoportok leírásához és alakításához.

[3] Social Isolation in America: Changes in Core Discussion Networks over Two Decades.

Létrehozva 2019. március 9.