Bedő Imre: Férfienergia (részlet)

Egyedül élve, nő nélkül is lehetünk férfiak?

Férfiak csakis a nők viszonylatában, a nőkhöz képest lehetünk. Olvastuk korábban is, hogy ha csak férfiak élnének a Földön, a férfiasság kérdése fel sem merülne, egyáltalán nem lenne érdekes. 

Ugyanakkor fontos megtenni egy alapvetést. Aki nem felel meg önmagának, aki állandó feszültségben, netán összetűzésben él önmagával, az kiég, depressziós, daganatos beteg, alkoholista, kábítószeres, öngyilkosságra hajlamos, játékszenvedélybe menekülő stb. lehet. Ijesztő, ugye?

Ha nem ápoljuk férfigyökerünket, ha csak a többi szerepünkben akarunk sikeresek lenni, akkor menekülni fogunk, és azt sem tudjuk, miért. Ha csak szakemberként, kollégaként, főnökként, beosztottként stb. élünk és gondolkodunk, elvész életünk lényege. Kell ápolni a fő gyökerünket is ami a férfi! Mi végett vagyunk a világban? Szerepeink sikereit összeadva kijön-e belőle az, amit gyermekkorunkban a férfieszmeiségről gondoltunk? Mit testesítünk meg valójában? Mi minden lesz együtt az, ami férfiként vagyunk? 

Ki tudja ezt megítélni? Az ítéletképes, tisztán látó felnőtt lényünk. Illetve néhány ember, akit tudatosan kell kiválasztanunk, hogy tükreink lehessenek. Akikben nemcsak bízunk, hanem akiket értékítéletük és erényeik méltóvá tesznek arra, hogy időnként az általuk tartott tükörbe nézzünk. Hogy rendszeresen megkérdezzük őket, és fogadjuk meg tanácsukat. Fel kell nőni! És tudatosan olyan tükröket kell választanunk barátnak (Mesternek), akik fejlődésünket és jó úton maradásunkat kíméletlen szeretettel segítik. Mindez önálló felelősségünk, senki nem fog ebben nekünk segíteni! 

Férfinak lenni tehát önmagunkért is kell! De ez csak mások viszonylatában valósítható meg! És nem a másokkal való összehasonlítgatás során válunk azzá, amit a tükörben látunk, hanem azáltal, amit másokért reszünk. Van, aki szerint „mások véleményének összessége vagyunk”, de szerintem sokkal fontosabb a saját áldozatunk által létrehozott konkrét eredmény, ami minket tükröz. 

Mint korábban azt már említettük, a férfivá válás önálló útjának egy nő kezd fókuszt, értelmet adni. Ma ezzel sokan vitatkoznak. Leginkább azok a fiatalok, akik az ún. MGTOW (Men Going Their Own Way) elv mentén gondolják úgy, hogy a XXI. századi emancipált, modern nő kizárólag sikertelenséget, kockázatot, megalázást, fárasztó versenyhelyzeteket jelenthet egy férfinak. Ezért ők (fiatal férfiak százezrei) úgy döntenek, hogy semmilyen közösségre nem lépnek egyetlen nővel sem. Úgy élik le az életüket, hogy nem alapítanak családot, felélik, amit keresnek, es pont. Ők azok, akik amellett kardoskodnak, hogy az élete végéig egyedül élő férfi is lehet Férfi. 

Én azt állítom, hogy nem. A férfivá válás momentumánál láthattuk, hogy egy átlagos életet élő férfi csakis egy nőn keresztül, egy család által építheti be önmagát a jövőbe. Az átlagember és azon belül is a férfiak tömegei fejlődésének, munkájának, regenerálódásának az ad értelmet, hogy igény van rá. A munkahelyén kívül is. Az életében. Hiszen a pénzkereső munka is csak egy lehetőség arra, hogy az élete megvalósításához szükséges anyagiakat eszközként előteremtse. Ezt a férfiasságra és a férfi mögötti emberre való igényt, ami egyben az életnek is értelmet ad, leginkább egy család testesítheti meg. Ezt nem váltja ki, hogy barátaink néha segítségünkre szorulnak. Ezzel egy időben azt is kimondhatjuk, hogy a profitszerzést vagy a saját fogyasztásra felélt, öncélú anyagi gazdagodást nem tarthatjuk jövőépítő értelmes igénynek. Nem hoz létre önmagán túli emberi értéket (hacsak nem valamilyen magasabb rendű közösségi cél szolgálatába állítják). A hó végére egyedül felélt fizetés semmiképpen sem minősül annak. A család megteremtése, feladatának beteljesítése pedig a férfi számára csakis a nőn keresztül valósítható meg. Úgy, hogy a saját egyensúly megtartása érdekében mindeközben megfelel a saját felnőtt férfiúi lénye által támasztott követelményeknek is! 

A családban sem a férfi pénzére van szükség a jövő megteremtésében, hanem a férfire magára, az értékei örökítésére, teljes lénye rendelkezésre bocsátására! 

Tudjuk, hogy ma nagyobb félelemmel tekintenek rá, mint valaha, de ki kell mondani: a családi élet soha nem volt könnyű. De minden sikeres családfő elmondása szerint megérte a szolgálat vállalása. Hogyan vitték ezt sikerre régebbi korok férfijai? 

A népmesék a férfivá válás útjára koncentráltak, és elintézték az egész családi életet egy mondattal: „…és akkor elnyerte szíve választottja kezét, világraszóló lakodalmat csaptak, és boldogan éltek, míg meg nem haltak…”

Elintézték ezzel a mondattal mindazt az időszakot, amiben az egész olvasótáborunk nyűglődik, mert a két minőség (egy felnőtt férfi- és egy felnőtt női-minőség) döntése megszületett. A feladatnak való önálló, saját akaratból történő alárendelődés létrejött. Ha a döntés megszületett, akkor a megoldás innentől ennek volt alárendelve. És ennek csak eszköze a két ember. És nem éltek szörnyű kínok között, hanem a döntésük mellett kitartva minden problémára találtak megoldást. Mert a döntésük kötelezte őket, hogy ugyanaz legyen a szándékuk.

És ha szándék van, minden van. Ami meg nem volt, azt elfogadással pótolták. Egy nem mellékes segítségük azonban volt, a mai világban megéltek hez képest. Egyértelmű volt ugyanis a házasság célja. Nem egymás életének megédesítése, egymás szórakoztatása, a közös élményszerzés volt a cél, és nem is a közös pénzkeresésről, fogyasztásról szólt a döntésük. A cél egyértelműen a családalapítás volt. Felnőtt lényüket és szövetségüket ennek rendelték alá.

Döntésük gyermekeik vállalásáról és felneveléséről, az élethosszig tartó kapcsolati mintájuk átadásának kötelezettségéről szólt. Azért volt ilyen egyszerű, mert korábban már felnőttek, és ha két felnőtt ember eldöntötte, hogy családot alapítanak, akkor nem volt több kérdés. Ettől kezdve mindenre csak válaszok voltak! 


Bedő Imre társadalmi felelősséget érző közgazdász, férj, apa, férfi. Dolgozott a banki szférában, volt iparvállalati csúcsvezető, majd saját vállalkozásait igazgatta. Csíkszeredában született, ma családjával Budapest mellett él. Az erkölcsi alapok megszilárdítására, a család és a társadalom megerősítésére 2013-ban alapította meg a Férfiak Klubja politikamentes szervezetét és mozgalmát. Ezt tartja hivatásának.


A könyvet nem csak férfiaknak ajánljuk. A szerk.

Megrendelhető itt, egyben további részletek is olvashatók.

Létrehozva 2019. január 16.