Iskolaév kezdetére: Szabadon, őszintén, igazságban

Ma indult az iskolai év. Számomra újdonság, hogy immáron nagyobb gyermekem is elkezdte az iskolát. Sok példa ilyenkor felmerül, próbáljuk felidézni, hogy sziklára kell, hogy építsük az életünket. Ennek a sziklának része a tárgyi tudás, de még inkább annak megtanulása, hogy a munkához megfelelően álljunk hozzá, küzdjünk az igazságért, szeressük felebarátunkat. 

Az Egyház azért állít elénk példaképeket, szenteket, hogy példájukból erőt tudjunk meríteni példájukból. A mai napra én mindannyiunk figyelmébe egy tanítónőt Ward Máriát ajánlanám. Tanulságos az élete,és sok nők jogakért küzdő is meghökkenhet, hogy Ő mit tett azért, hogy egy női rendet megalapítson. Életét a szabadság, igazság, őszinteség kísérte. És egy frappáns idézet Tőle: “Felebarátodnak ne annyira tetszeni, mint inkább használni igyekezzél.”

Ő nincs a szentek, boldogok sorában,  (egyelőre), de mindenképpen tanulságos az élete és a Katolikus Egyház is a tiszteletreméltóak között említi. Kevéssé ismert Ő Magyarországon, pedig ha úgy említjük, mint az Angolkisasszonyok iskolák rendjének alapítóját egyből felvillan az érzés arról, hogyha valaki a két világháború között “úrilányt” akart nevelni annak célszerű volt hozzájuk beíratni a lányukat. A következőkben a katolikus.hu honlap alapján foglalom össze: “1585-ben született Angliában, amikor ott a katolikusokat elkeseredetten üldözték.

Olyan környezetben nőtt fel, amely vallását buzgón gyakorolta, és szilárdan kitartott a katolikus Egyház iránti hűségében. Szülei gyakran kockáztatták az életüket, amikor papot rejtettek el a házukban. Mária éber lélekkel fogadta magába a nagy angol hitvallókról és vértanúkról szerzett értesüléseit. Isten gazdag adományokkal halmozta el: kiemelkedő természetes bájjal, világos értelemmel és hajlíthatatlan akaraterővel; ő pedig fel is használt mindent, hogy mindig mindenben Isten nagyobb dicsőségére járjon el. Már korán érezte szerzetesi hivatását. Mivel Angliában minden kolostort feloszlattak, külföldön akarta célját elérni.

Családja és barátai ellenezték tervét; árulásnak tűnt számukra, hogy olyan időben, amikor a fenyegetett angol egyház rászorul minden hű gyermeke tevékenységére, valaki a kolostor békéjébe akar visszavonulni. Ugyanakkor a westmorelandi gróf örököse Mária kezére pályázott, s ezzel a házassággal sokat nyert volna a katolikusok ügye. Kezdetben Mária gyóntatóatyja is úgy látta, hogy ez a kapcsolat Isten akarata, de aztán rájött Ő is, hogy nem.. A huszonegy éves Mária egy flandriai klarissza kolostorába került, a választásban egy papi tanácsra hagyatkozott; kívánsága csak az volt, hogy ,,a legszigorúbbat válassza, hogy lelkét ne csak részben, hanem teljesen és mindenestül Istennek adhassa”.

Azt remélte, hogy a visszavonult szemlélődésnek és a zsolozsma istendicséretének élhet majd, de a helyét a kolduló nővérek között jelölték ki. Naponta be kellett járnia a környék falvait, s gyakran gúnyos beszédek kíséretében, és az összeroskadásig kimerülve élelmet gyűjteni a kolostor számára. Nehezítette helyzetét egy térdén támadt gennyes kelevény. Csaknem egy év múlva a kolostor általános vizitátora alkalmatlannak találta erre az életmódra.

Letette a szerzetesi ruhát, elhagyta a vallon konventet, és egy sugallat hatására ugyanott kolostort akart alapítani a klarissza rend angol tagjai számára, s erre a célra fordította vagyona nagy részét. Novíciaként belépett az új kis közösségbe, ahol imádkozva és vezekelve mélységes belső békét élvezett, de csakhamar úgy érezte, hogy Isten ellenállhatatlan erővel ragadja meg; “hogy nem kell megmaradnom Szent Klára rendjében; valami mást kellett tennem”. Végül azonban Isten egyértelmű hívását kellett felismernie, s meg nem értve és megvetetten elhagyta a kolostort és a következő hónapokat világi apostolkodással töltötte: haldoklókat és betegeket látogatott, gyermekeket oktatott a hitigazságokra, gondozta a szegényeket, báli ruhában elvegyült a nemesi társaságban, Mária csakhamar talált fiatal munkatársakat.

Szükségesnek látszott, hogy Anglia fiatalságát a hit alapjaira oktassák, és meg is erősítsék benne, hogy később képviselhessék majd hazájukban a katolikus Egyház ügyét. Mária biztos helyen, a kontinensen telepedett le, első hét társnőjével és növendékeinek egy csapatával, s Saint-Omerben megalapította első iskoláját.

Az írás elolvasható itt.

Létrehozva 2016. szeptember 4.